Zwierzę z czeluści

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 07 listopada 2014 | Obszar - Góra Objawień

(75) czyli zabicie, powstanie i wniebowstąpienie świadków

Zwierzę z czeluści
fot. Tomek Śmiałkowski

Zwierzę tedy występujące z czeluści stoczy z nimi bitwę i zwycięży ich, i zabije ich. Obj. 11:7

Najstraszniejsze wydają się te zwierzęta, które mieszkają w niedostępnych jaskiniach albo w morskich głębiach, skąd wyłaniają się tylko czasami i w sposób nieoczekiwany.

Tak jak tron Boży podtrzymywany jest przez cztery istoty przypominające zwierzęta, tak i Szatan, czyli wizyjny smok, otacza się budzącymi grozę zwierzętami. Niektóre polskie przekłady nadają im miano bestii, gdyż są to stwory przerażające, krwiożercze i obrzydliwe. Ich odrażający charakter wynika stąd, że przejawiają cechy kilku zwierząt jednocześnie, a dodatkowo niektóre części ciała występują u nich w zwielokrotnionej liczbie.

Podobnie jak symboliczne miasta pojawiające się w wizji o dwóch świadkach, również bestie opisane są szczegółowo dopiero w kolejnych wizjach. Znajdujemy tam zapisy o dwóch strasznych zwierzętach. Jedno wyłania się z morza (Obj. 13:1), a drugie z ziemi (Obj. 13:11). Z dalszych wersetów można się dowiedzieć, że bestia wychodząca z morza ma trzy fazy istnienia. Pierwsza faza kończy się zadaniem jej śmiertelnej rany w jedną z siedmiu głów (Obj. 13:2). Następnie zwierzę schodzi do czeluści, ale na zewnątrz widoczne są jego łby w postaci gór, na których rozłożyło się nierządne miasto Babilon (Obj. 17:9). W tej fazie zwierzę nazwane jest „szkarłatną bestią” (Obj. 17:3). Na koniec wyłania się ono z czeluści, stając się ponownie tym, czym było na początku. Właśnie w tej ostatniej fazie istnienia bestia stacza bitwę ze świadkami, zwycięża ich i zabija.

Przedstawianie wielkich światowych mocarstw pod postacią zwierząt znane jest już z Księgi Daniela. Starcie Persji z Grecją ukazane tam zostało jako walka dwurogiego barana z jednorogim kozłem (Dan. 8:20‑21). W innym widzeniu Daniel opisuje cztery zwierzęta wyłaniające się z morza (Dan. 7:1‑8), które wedle wyjaśnienia odpowiadają czterem królom ziemi (Dan. 7:17). Wydaje się przy tym, że nie chodzi o czterech pojedynczych królów, lecz raczej o pewien okres panowania jakiegoś mocarstwa, gdyż dalej podana jest informacja, że czwarte zwierzę oznacza królestwo, które podbija całą ziemię (Dan. 7:23). Stąd też wniosek, że owe cztery zwierzęta nie sprawują władzy jednocześnie, tylko sukcesywnie jedno po drugim. Inaczej bowiem czwarte nie mogłoby panować nad całą ziemią.

Wizje Księgi Objawienia dotyczące bestii nawiązują do wspomnianych miejsc z Księgi Daniela. Zwierzę wyłaniające się z morza ma cechy wszystkich czterech bestii opisanych przez Daniela (Obj. 13:1‑2). Być może jest ono właśnie owym czwartym królestwem, które zapanowało nad całą ziemią, wchłaniając dorobek poprzednich trzech. Takim mocarstwem w czasach Jana był cesarski Rzym, niepodzielnie panujący nad całym znanym światem. Nikt nie był w stanie stawić mu czoła. Imperium to bazowało na dorobku Grecji, ale także Persji i Babilonii, które wcześniej już zostały wchłonięte przez cywilizację helleńską.

Rzym upadł formalnie w V w. n.e., ale schedę po nim przejęły cesarstwa Europy, Azji Mniejszej i północnej Afryki, istniejące częściowo aż do naszych czasów. To tak, jakby ranne zwierzę ukryło się w głębokiej jaskini, ale stamtąd w dalszym ciągu siało strach na całą okolicę. W tym czasie jego dominium rozdzielone zostało między wiele mniejszych królestw, aż do chwili, gdy idea zjednoczonego cesarstwa znów miała wyłonić się z czeluści. To właśnie na tym ostatnim etapie istnienia zwierzęcia rozegra się bitwa ze świadkami, którzy poniosą śmierć i zostaną na pewien czas uznani za pokonanych.

Podobnie jak zwierzę nie oznacza jednej osoby ani nawet jednego królestwa, lecz ciąg imperialnej władzy, czy nawet cywilizacji, tak też świadkowie nie są pojedynczymi osobami, ale zbiorowościami ludzi reprezentujących określone idee. Walki z nimi nie da się wygrać eliminując osoby. Poglądów głoszonych przez wielotysięczne społeczności nie da się wytrzebić poprzez zabijanie członków grupy. Dawniej nie pomagało nawet palenie ksiąg. Zawsze się jakaś zachowała. Dzisiaj unicestwienie wszystkich informacji zgromadzonych na różnych nośnikach i rozsianych po całej sieci komputerowej graniczy wprost z niemożliwością. Dlatego zabicie świadków oznaczać będzie raczej pozorną kompromitację reprezentowanych przez nich ideologii. Tym bardziej że ciała pokonanych i zabitych świadków pozostają widoczne na ulicy. Mieszkańcy miasta są zatem zapoznani z ich proroctwami, ale uznają je za skompromitowane i niespełnione – martwe.

W podobny sposób ożycie i wniebowstąpienie świadków po upływie trzech i pół dnia również nie musi oznaczać literalnego zmartwychwstania i widzialnego zabrania do nieba osób zabitych wskutek prześladowania, lecz może być na przykład symbolem manifestacyjnej rehabilitacji idei głoszonych przez reprezentantów Boga na ziemi. Nie wyklucza to oczywiście ani krwawych prześladowań, łącznie z mordowaniem przedstawicieli Bożych idei, ani też cudownych zdarzeń związanych z ożywieniem umarłych i demonstracyjnym uniesieniem ich do nieba, tak jak to miało miejsce w przypadku Eliasza czy Jezusa. Wydaje się jednak, że nie to jest głównym sensem zdarzeń rozgrywających się po okresie trzech i pół dnia. Spektakularne potwierdzenie świadectw głoszonych przez Bożych proroków wzbudzi strach wśród tych, którzy ich prześladowali.

Na razie jeszcze zwierzę siedzi w czeluści, czyli świat podzielony jest na „królestwa”, a ulica miasta nie jest w pełni ukształtowana, by mógł na niej odbyć się spektakularny proces Bożych świadków. Wydaje się więc, że wydarzenia opisywane w końcowej części wizji o dwóch świadkach należą jeszcze do przyszłości. Dlatego można sobie jedynie próbować wyobrażać, jak będzie w rzeczywistości wyglądała bitwa między zwierzęciem a świadkami, w jaki sposób zostaną pokonani i polegną oraz co następnie spowoduje ich ożycie i manifestacyjne wniebowstąpienie. Być może bitwa będzie ideologiczną potyczką, w rezultacie której nastąpi ośmieszenie Bożych proroctw. Jednak po okresie trzech i pół dnia, czyli być może w proroczej skali po trzech i pół roku, doczekają się one spektakularnego wypełnienia i triumfalnie „powstaną z martwych”, wzbudzając strach i szacunek wśród tych, którzy je wcześniej zwalczali. Będzie to imponujący triumf Bożej sprawy w ludzkim świecie. Oby jak najszybciej nastąpił!


Najważniejsze pojęcia i zagadnienia

  1. Księga Objawienia opisuje dwie bestie, z których jedna ma trzy fazy istnienia, co tworzy łącznie poczwórne otoczenie tronu smoka-Szatana.
  2. Opis tych zwierząt nawiązuje do wizji Daniela, w której w podobny sposób przedstawione zostały cztery sukcesywnie po sobie następujące imperia, począwszy od upadku rodu Dawidowego w Jerozolimie aż po ustanowienie Królestwa świętych Najwyższego.
  3. Walka między bestią a świadkami będzie prawdopodobnie intelektualną potyczką, w której proroctwa Boże zostaną ośmieszone i przez jakiś czas będą się wydawały pokonane, aż w końcu w spektakularny sposób się wypełnią, wzbudzając strach i szacunek wśród tych, którzy je zwalczali.

W następnym odcinku: Wytracenie siedmiu tysięcy imion – czyli mieszkańcy miasta oddają chwałę Bogu


Cykl: Spacery z Janem po wyspie Patmos - spis wszystkich odcinków


 

Udostępnij...

O Autorze

Daniel Kaleta