Brama Gnojna (Sza’ar HaAszpot)

Neh. 3:14

18 grudzień 2020

Brama Gnojna (Sza’ar HaAszpot)

Autor:
Daniel Kaleta

Historyczna Brama Gnojna, położona na południe od współczesnej jerozolimskiej bramy o tej samej nazwie, wiodła bezpośrednio do stromego skalnego wąwozu Hinnom, tego właśnie, którego nazwa posłużyła do stworzenia pojęcia Gehenny. Niektórzy wolą nazywać to przejście przez mur „bramą śmietników”, gdyż prawdopodobnie przez nią mieszkańcy wychodzili, by w głębokiej dolinie pozbywać się śmieci i odpadków z domowych gospodarstw.

Niestety tak jest, że nie wszystko w życiu człowieka, również takiego, który zabiega o świętość i bliskość Najwyższego, nadaje się do użytku i zagospodarowania. Nie wszystko może być spożytkowane jako pokarm i posiada wartość, która nosiłaby w sobie zalążki wieczności. Umiejętność rozpoznawania tego rodzaju duchowych „śmieci” i „odpadków”, żeby nie użyć wymownego staropolskiego słowa „gnój” (Filip. 3:8), oraz ich sortowania to jedna z najprzydatniejszych sztuk „ekologii” życia. Dlatego „brama śmietników”, gdzie można oczyścić się od rzeczy zbędnych, psujących się, cuchnących śmiercią, jest niezwykle ważnym, choć może niezbyt przyjemnym miejscem poświęconego Bogu życia. A starać się należy nie tylko o oczyszczenie w sensie przebaczenia. Bóg wymaga, a Jezus pomaga realnie pozbyć się tego, co złe i nieczyste. Przez „bramę gnojną” wychodzi człowiek obciążony nieczystościami, a wraca uwolniony od nich, za każdym razem coraz czystszy.© | ePatmos.pl