Imigracja

11 wrzesień 2015

W Polsce trwa dyskusja, czy stać nas na przyjęcie 10 tysięcy uchodźców. W mijającym właśnie roku żydowskim (Rosz Ha Szana, czyli Nowy Rok, wypada 14 września 2015) ośmiomilionowy Izrael przyjął blisko 30 tysięcy tzw. „olim”, czyli Żydów, którzy pragną osiedlić się w Izraelu. To jeden imigrant na 267 osób.

Zachowując tę proporcję, licząca 38,5 mln mieszkańców Polska musiałaby być zdolna do przyjęcia około 140 tysięcy imigrantów. Do Izraela podobny procent nowych obywateli przybywa regularnie każdego roku! W poprzednim roku żydowskim było ich tylko trochę mniej, bo 26 tysięcy. Najnowsi żydowscy „olim” pochodzą z 97 krajów: 7,3 tys. z Francji, 6,9 tys. z Ukrainy, 5,9 tys. z Rosji, 3,6 tys. z Ameryki Północnej. Integracja tych osób to poważne wyzwanie dla Ministerstwa do Spraw Absorpcji Imigrantów. Wielu z nich to ludzie młodzi i dobrze wykształceni, wśród których tysiąc to lekarze lub inny personel medyczny.

Członek zarządu Agencji Żydowskiej Natan Sharansky stwierdził: „W ostatnich latach przeważająca większość olim przybywa z krajów demokratycznych. Ich wybór Izraela jako miejsca zamieszkania oraz przedłożenie go nad inne kraje stanowi rzeczywiste zwycięstwo Syjonizmu”.


Na podstawie: ynetnews.com

Podobne tamatycznie© | ePatmos.pl