Między Szawuot a Pięćdziesiątnicą

21 maj 2021

Między Szawuot a Pięćdziesiątnicą

Autor:
Daniel Kaleta

Będziesz obchodzić (...) Święto Żniw, pierwocin twojej pracy, tego, co posiałeś na polu2 Mojż. 23:16.

W miniony poniedziałek, 17 maja 2021 r., przypadało biblijne święto Szawuot, liczone według kalendarza księżycowo-słonecznego. W najbliższą niedzielę, 23 maja, chrześcijanie będą obchodzili Pięćdziesiątnicę. Nazwa Szawuot, po hebrajsku „tygodnie”, odnosi się do siedmiu tygodni, jakie należało naliczyć od pierwszego dnia po świątecznym Szabacie paschalnym, 16 nisan, do Święta Żniw, przypadającego nazajutrz po siódmym tygodniu, czyli w dzień pięćdziesiąty. Do tego też nawiązuje chrześcijańska nazwa Pięćdziesiątnicy, wyliczanej na podobnej zasadzie, tyle że wedle innej formuły, przyjętej w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej.

Pierwsze święto biblijnego roku liturgicznego, Pascha, przypadało na początek żniw najwcześniejszego zboża (3 Mojż. 23:10). Siedem tygodni później cieszono się pierwszymi owocami pracy na roli. Dlatego Szawuot miało być świętem pierwocin, dziękczynieniem za błogosławieństwa ziemi rodzącej z woli Bożej pokarmy dla człowieka.

Nie samym chlebem człowiek żyje, ale (...) każdym słowem, które wychodzi z ust PANA (5 Mojż. 8:3). W sensie symbolicznym pierwocinami słów Bożych, danych człowiekowi na pokarm duchowy, były przykazania z Góry Synaj. I tak się właśnie złożyło, że pięćdziesiąt dni po opuszczeniu Egiptu Izraelici stanęli pod górą Synaj, by usłyszeć pierwszych dziesięć słów wypowiedzianych głosem Bożym. Dlatego w dniu Szawuot upamiętnia się również i te duchowe „pierwociny”.

Piętnaście wieków później namaszczone zostały duchem świętym pierwociny naśladowców Jezusa, zgromadzone na święto Szawuot w jerozolimskiej świątyni. Apostoł Piotr wygłosił wtedy swoje pierwsze kazanie, początek ewangelii, czyli dobrej nowiny o Jezusie. To właśnie wydarzenie upamiętnia chrześcijańska Pięćdziesiątnica.

W Szawuot ofiarowano w świątyni dwa chleby upieczone na zakwasie (3 Mojż. 23:17). Aż prosi się pomyśleć, że Prawodawca od razu przewidział, by dzień ten połączył myśli i uczucia dwóch ludów Bożych: jednego zgromadzonego wokół góry Synaj i drugiego – wspominającego szum wiatru i płomyki ognia nad górą Syjon. Jak by to było pięknie, gdyby święto Szawuot-Pięćdziesiątnicy było świętem jedności żydów i chrześcijan. Mogłoby tak być...

W tym roku 12 maja kończył się muzułmański postny miesiąc ramadan. 13 maja i potem jeszcze przez dwa kolejne dni obchodzone było zakończenie postu, czyli islamskie święto dziękczynienia. Wierni rozdawali sobie prezenty, słodycze, cieszyli się z pojednania, okazywali sobie społeczną solidarność. Jak by to było pięknie, gdyby i muzułmanie dołączyli do wspólnego święta jedności Abrahamowej wiary. Wiele rzeczy nas dzieli, ale przecież wszyscy uwierzyliśmy w jednego i jedynego Boga, który powołał ojca Abrahama.

A jak jest, każdy widzi. Trudno to komentować, by nie zepsuć atmosfery radości i wdzięczności, jaka powinna dominować w tych dniach. Ze wspólnymi obchodami dziękczynienia, jedności i solidarności będzie trzeba chyba poczekać do wielkiej proroczej Pięćdziesiątnicy: I stanie się potem, że wyleję swojego Ducha na wszelkie ciało (Joela 2:28);Wyleję bowiem wody na spragnionego, a potoki na suchą ziemię.

Wyleję mego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoich potomków.
I rozkrzewią się tak jakby pomiędzy trawą i jak wierzby nad potokami wód.
Jeden powie: Ja należę do PANA, drugi nazwie się imieniem Jakuba,
a inny napisze swoją ręką: PANU, i będzie się nazywał imieniem Izraela.
Izaj. 44:3‑5

W tych dniach, które powinny być czasem pokoju, wdzięczności i solidarności wszystkich wierzących, pozostaje tylko modlić się o nastanie błogosławionych czasów, o których marzyli dawni hebrajscy poeci.© | ePatmos.pl