Czcij lekarza!

30 październik 2020

Czcij lekarza!

Autor:
Daniel Kaleta

Księga Syracha, który ok.130‑120 r. p.n.e. przełożył na język grecki hebrajskie pisma swego dziadka imieniem Jeszua, żyjącego około 190‑180 r. p.n.e., należy do zbioru ksiąg deuterokanonicznych, nie przez wszystkich zaliczanych do Pism Świętych. Tym niemniej zawiera ona ciekawe pouczenia bazujące na poznaniu Prawa i Proroków, jak w prologu oświadcza sam autor:

„Dziadek mój, Jezus, kiedy oddał się pełniejszemu poznaniu Prawa, Proroków oraz innych ksiąg ojczystych i nabrał w nich doskonałej biegłości, sam też zapragnął napisać coś z dziedziny nauki i mądrości. (...) Gdy w trzydziestym ósmym roku [panowania] króla Euergetesa przybyłem do Egiptu i tam zamieszkałem, znalazłem odpis księgi zawierający nieprzeciętną naukę. Czułem się zmuszony dołożyć usilnego starania i rzetelnej pracy, aby tę księgę przetłumaczyć”. Fragment 38. rozdziału tej księgi, a zwłaszcza słowa podkreślone w wersetach 10‑12 wydają się szczególnie interesujące i przydatne w czasie obecnej epidemii.

 1. Czcij lekarza czcią należną z powodu jego posług, albowiem i jego stworzył Pan.
 2. Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie i od Króla dar się otrzymuje.
 3. Wiedza lekarza podnosi mu głowę, nawet i wobec możnowładców będą go podziwiać.
 4. Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie nimi gardził.
 5. Czyż to nie drzewo wodę uczyniło słodką, aby moc Jego poznano?
 6. On dał ludziom wiedzę, aby się wsławili dzięki Jego dziwnym dziełom.
 7. Dzięki nim się leczy i ból usuwa, z nich aptekarz sporządza leki,
 8. aby się nie kończyło Jego działanie i pokój od Niego był po całej ziemi.
 9. Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się do Niego, a On cię uleczy.
 10. Usuń przewrotność – wyprostuj ręce i oczyść serce z wszelkiego grzechu!
 11. Ofiaruj kadzidło, złóż ofiarę dziękczynną z najczystszej mąki i hojne dary, na jakie cię tylko stać.
 12. Potem sprowadź lekarza, bo jego też stworzył Pan, nie odsuwaj się od niego, albowiem jest on ci potrzebny.
 13. Jest czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby:
 14. oni sami będą błagać Pana, aby dał im moc przyniesienia ulgi i uleczenia, celem zachowania życia.
 15. Grzeszący przeciw Stwórcy swemu niech wpadnie w ręce lekarza!

Księga Syracha 38:1‑15 w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia© | ePatmos.pl