Czuwaj, modląc się w każdym czasie, abyś był godny

Przykazanie

08 października 2021

Czuwaj, modląc się w każdym czasie, abyś był godny

Autor:
Daniel Kaleta

Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem CzłowieczymŁuk. 21:36.

O czujności i modlitwie pouczał Jezus swych uczniów po wielokroć. Jego misja była krótka. Dobiegała właśnie końca. Zdawał On sobie sprawę, że Jego śmierć będzie dramatycznym przeżyciem dla tej garstki, która przy Nim wytrwała. Zostawiał im piękną naukę, receptę na życie wieczne, musieli jednak przy niej wytrwać także pod Jego nieobecność. Zostawiał ich z przesłaniem, by czuwali i modlili się w każdym czasie. Nikt z nich nie wiedział, kiedy wybije jego godzina – czy to próby, czy śmierci. Gotowym trzeba było być zawsze.

Panie, któż z nas jest godzien? Kto może sobie zasłużyć na łaskę ochrony w ucisku i przywilej znalezienia się przed Synem Człowieczym? Nikt! Jak zyskać godność, na którą nie można sobie zasłużyć? Przyjaciele Boga i naśladowcy Jego Syna nie mają specjalnych praw. Wręcz przeciwnie, często cierpią więcej niż inni. Również w szczególnym czasie ogólnej „godziny pokuszenia” nie mogą spodziewać się specjalnego VIP-owskiego statusu. Syn dzielił wszystkie niedogodności z tymi, których chciał uratować. Jego bracia i uczniowie nie będą więksi nad Mistrza. Mogą jednak ujść – mieć siłę, by nie upaść na próbie. Tę siłę gromadzi się w drobnych doświadczeniach, w których uczymy się mówić „nie”. Młodzieńcy w Babilonie potrafili odmówić pokłonu posągowi również dlatego, że najpierw powiedzieli „nie” babilońskim potrawom. Czujność i modlitwa w każdej chwili pomagają zdobywać siłę wiary na godzinę pokuszenia. Przed Synem Człowieczym staną przede wszystkim ci, którzy zachowali czujność w małych sprawdzianach życia.

Rabbi Jeszua Ha-Nocri – PRZYKAZANIA na każdy dzień roku (fragment),
Daniel Kaleta

refleksja na 9 października, str. 289© | ePatmos.pl