Nie oddalaj żony

Wniosek

29 styczeń 2021

Nie oddalaj żony

Autor:
Daniel Kaleta

Kto oddala swoją żonę – poza przypadkiem nierządu – prowadzi ją do cudzołóstwa – Mat. 5:32 (Mat. 19:9; Mar. 10:11)

Niektóre przekłady tłumaczą tę naukę Jezusa przy użyciu słowa „opuszczać”, które zdaje się lepiej pasować do współczesnych realiów prawnych rozwodu. Tak czy inaczej nie należy się rozstawać, czyli najogólniej przykazanie brzmi: „Nie rozwiązuj małżeństwa” i dzisiaj dotyczy ono również kobiet.

Przykazania wierności małżeńskiej są w Biblii ogólnie postawione bardzo wysoko. Stanowią one bowiem próbkę wierności na najniższym i zarazem najtrudniejszym poziomie relacji międzyludzkich. Najpoważniejsza zdrada, jaka może przydarzyć się człowiekowi, czyli naruszenie relacji z Bogiem, często porównywana jest właśnie do niewierności małżeńskiej.

Jezus uzasadnia swoją naukę słowami: Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza (Mat. 19:6). Nie tylko związek małżeński został złączony przez Boga. Wiele innych relacji, zarówno cywilnych, jak i religijnych, wynika z zasad zaszczepionych i danych ludziom przez Boga. Umiejętność ich dochowania najlepiej ćwiczy się i demonstruje w trwałości i jedności małżeństwa.

W nauce o trwałości związku małżeńskiego określony został pewien wyjątek. Nie należy jednak na nim skupiać uwagi. Najważniejszym wnioskiem z komentarza Jezusa do przepisu rozwodowego jest to, że należy z całych sił dążyć do utrzymania jedności małżeństwa. Jeśli nauczymy się wierności w tej najbardziej elementarnej, a zarazem najbardziej skomplikowanej relacji, będziemy umieli ją okazywać zawsze i wszędzie.

Rabbi Jeszua Ha-Nocri – PRZYKAZANIA na każdy dzień roku (fragment),
Daniel Kaleta

refleksja na 30 stycznia, str. 36© | ePatmos.pl