Nie troszcz się o dzień jutrzejszy

Przykazanie

26 luty 2021

Nie troszcz się o dzień jutrzejszy

Autor:
Daniel Kaleta

Nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzebyMat. 6:34.

Troską Jezusa było to, żeby Jego naśladowcy o nic się nie troszczyli – ani o życie, ani o jedzenie, ani o ubranie. Apostoł Paweł uogólnia to przykazanie, mówiąc: Nie troszczcie się o nic (Filip. 4:6). Do tych rzeczy, o które ludzie zwykle się troszczą, a które nie powinny być troską uczniów Jezusa, należy dzień jutrzejszy.

Nie jest tak, że całkiem nie mamy wpływu na to, co stanie się jutro. Ktoś powiedział: Żyję tak, jakbym miał umrzeć tej nocy, ale pracuję, jakbym miał żyć jeszcze sto lat. Swoim postępowaniem dzisiaj można zmienić to, co stanie się jutro. Ludzie troszczą się jednak najczęściej o to, na co zupełnie nie mają wpływu. Martwi nas, jaka będzie jutro pogoda, że przydarzy nam się coś złego, że pogorszy się nasza sytuacja ekonomiczna, że może zachorujemy. Martwimy się o siebie, o najbliższych, a za sprawą przekazów medialnych także o nieznanych nam ludzi. Taka troska zdaje się wynikać z zapobiegliwości, współczucia i innych dobrych uczuć. Jednak czasem nie ma po prostu racjonalnego uzasadnienia. Należy zrobić wszystko, co w naszej mocy, a następnie zgodnie z doradą apostoła wznieść ręce w modlitwie do Boga i powierzyć Mu wszystko to, na co nie mamy już wpływu.

Im bliższe są zagrożenia, tym trudniej zrealizować tę zasadę. Niełatwo jest spokojnie zasnąć, gdy nadciąga noc, nasze dziecko nie dojechało jeszcze do domu, a na drodze ślisko – to wie każdy rodzic. Warto w takich codziennych sytuacjach ćwiczyć się w zaufaniu do Tego, któremu powierzamy swe troski. Może się to przydać w bardziej skomplikowanych okolicznościach życia.

Rabbi Jeszua Ha-Nocri – PRZYKAZANIA na każdy dzień roku (fragment),
Daniel Kaleta

refleksja na 27 lutego, str. 64© | ePatmos.pl