Nie wierz pogłoskom o cielesnym powrocie Jezusa

Przykazanie

18 czerwiec 2021

Nie wierz pogłoskom o cielesnym powrocie Jezusa

Autor:
Daniel Kaleta

Przykaznia na każdy dzień roku

Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Jest tam – nie wierzcieMat. 24:23 (Mar. 13:21; Łuk. 17:23).

Jedno z pytań zadanych Jezusowi przez uczniów na Górze Oliwnej (Mat. 24:3) dotyczyło Jego powrotu: Jaki będzie znak twego przyjścia? W odpowiedzi Mistrz opisuje swoją parousię (gr. obecność, przybycie, wizyta) przy użyciu dwóch porównań: do błyskawicy przecinającej całe niebo od wschodu aż na zachód (Mat. 24:27) oraz do dni Noego, w czasie których ludzie robili to, co zawsze, aż niespodziewanie spadł na nich niszczycielski żywioł potopu. Łukasz w swej relacji umieszcza te dwa porównania jeszcze bliżej siebie (Łuk. 17:24,26), a bezpośrednio przed nimi – ostrzeżenie przed zwodzicielami, którzy rzekomo wiedzą, gdzie można zobaczyć Mesjasza.

Pierwsze porównanie zdaje się przekazywać myśl, że powrót Jezusa będzie oczywisty, jasny jak błysk światła na niebie od wschodu aż na zachód. To dlatego nie warto wierzyć pogłoskom, jakoby Jezus był gdzieś widziany. Parousię będzie można poznać po świetle. Idea drugiego porównania, do dni Noego, jest jakby odwrotna. Tak jak za dni Noego wszystko działo się normalnie, tak samo będzie za dni Syna Człowieczego, aż przyjdzie nagła zagłada. Przy czym katastrofą tą nie jest samo przybycie Mesjasza, lecz jakiś ogień z nieba – być może symboliczny – o czym pisze apostoł Piotr (2 Piotra 3:7). z połączenia tych dwóch porównań wynika, że Jezus powróci jako światło dla świata, lecz na początku „dni Syna Człowieczego” wszystko będzie się działo jak do tej pory, aż spadnie ogień zagłady niegodziwych ludzi oraz ich porządków. Jeśli więc ktoś twierdzi, że spotkał Jezusa tu czy tam, jest zwodzicielem.

Rabbi Jeszua Ha-Nocri – PRZYKAZANIA na każdy dzień roku (fragment),
Daniel Kaleta

refleksja na 19 czerwca, str. 177© | ePatmos.pl