Powiedz prześladowcy (Herodowi) o trzecim dniu

Lekcja

17 wrzesień 2021

Powiedz prześladowcy (Herodowi) o trzecim dniu

Autor:
Daniel Kaleta

Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wypędzam demony i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia zakończęŁuk. 13:32.

Zagadkowa wypowiedź Jezusa o trzech dniach zawiera polecenie, by wiadomość tę oznajmić Herodowi. Jacyś „dobrzy przyjaciele”, chcąc zapewne pozbyć się nauczyciela z Galilei, ostrzegają Go o złych zamiarach króla. Jezus przekazuje przez nich zwrotną wiadomość, że Jego krótka działalność prowadzona jest w podróży dzisiaj i jutro, dopełni się zaś na trzeci dzień w Jerozolimie, gdyż tam giną Boży prorocy.

Jezus nazywa Heroda lisem. Co najmniej od czasów Ezopa lis jest symbolem chytrego postępowania, które nie zawsze się opłaca. Jak lisy zachowywali się też faryzeusze, którzy chcąc pozbyć się znienawidzonego przez nich nauczyciela, straszą Go rzekomym prześladowaniem. Oni również mieli dowiedzieć się, że niezależnie od ich knowań Jego działalność będzie doprowadzona do zamierzonego końca i zostanie uwieńczona ofiarną śmiercią w Jerozolimie. 

Być może w przesłaniu tym kryje się również ukryte skojarzenie z proroctwem Ozeasza, które z trzecim dniem wiąże nadzieje na zmartwychwstanie i mesjańskie odrodzenie Izraela. To również jest wieść dla wszystkich „lisów” tego świata. Dziś i jutro praca mesjańskiego królestwa polega na łagodzeniu objawów choroby grzechu i śmierci, jednak trzeciego dnia, zgodnie z proroczą zapowiedzią, zło zostanie definitywnie pokonane: Trzeciego dnia wzbudzi nas i będziemy żyć przed jego obliczem (Oz. 6:2). Nawet jeśli dzień u Boga jest jak tysiąc ludzkich lat (Psalm 90:4), to i tak kiedyś się skończy dziś i jutro, by mógł nastać trzeci dzień mesjańskiego spełnienia. Głośmy to!

Rabbi Jeszua Ha-Nocri – PRZYKAZANIA na każdy dzień roku (fragment),
Daniel Kaleta

refleksja na 18 września, str. 268© | ePatmos.pl