Przykazania na każdy dzień roku

opracował Daniel Kaleta

15 styczeń 2021

Przykazania na każdy dzień roku

Autor:
Ela Rzyczniak

Usłyszałem głos mówiący do mnie  po hebrajsku: Saulu, Saulu... 
A ja odpowiedziałem: Kim jesteś, Panie? I powiedział do mnie: 
Ja jestem Jezus z Nazaretu [hebr. Jeszua Ha-Nocri].
(Saul z Tarsu)
Dzieje Apostolskie 26:14, 22:8

Rabbi Jeszua Ha-Nocri PRZYKAZANIA na każdy dzień roku

Książka jest zbiorem refleksji ujętych w ciekawą formę krótkich jednostronicowych rozważań na każdy dzień roku w kontekście zaleceń, jakie przekazał swoim uczniom i słuchaczom rabbi Jeszua, czyli Mistrz Jezus. Refleksje dotykają obszarów zwykłej codzienności, zmuszają do analizy własnego postępowania, pobudzają do zastanowienia się nad sprawami, które często umykają w natłoku różnych zajęć. Takie badanie swojego ducha, motywów działania i uczuć powinno być naturalne nie tylko dla ludzi głęboko religijnych, lecz dla wszystkich, którzy uważają dobre i uczciwe życie za wartość samą w sobie. I w tym aspekcie książka jest uniwersalna. Napisana językiem bezpośrednim, prostym, ale jednocześnie pięknym i miejscami poetyckim. Autor przekonuje po pierwsze szczerą analizą samego siebie, po drugie znajomością ludzkiego wnętrza, relacji międzyludzkich i mechanizmów działających we współczesnym świecie.

Jak czytamy w przedmowie do książki, zamieszczone refleksje „żadną miarą nie mogą być traktowane jako wyczerpujące komentarze, lecz raczej jako inspiracje do samodzielnych rozważań i wyciągania praktycznych wniosków. Czytelników zachęcamy z całego serca do zapoznania się po pierwsze z kontekstem każdej rozważanej wypowiedzi Jezusa, a następnie do rozwijania własnych przemyśleń i konkluzji z nią związanych”.

„Ujęcie nauczania Jezusa w format przykazań nie jest typowe dla chrześcijaństwa. Naśladowcy Mistrza z Nazaretu zgodnie z nauką Jego apostołów uznają się za wyznawców „prawa wolności” (Jak. 2:12) [...] Gdy jednak uwzględni się fakt, że Jezus działał w obszarze religijności ukształtowanej w oparciu o pragnienie wykonywania przykazań danych przez Boga za pośrednictwem Mojżesza na górze Synaj, to oczywistym staje się, że również On musiał w swym nauczaniu formułować zasady, które Jego uczniowie nazwą przykazaniami i z których uczynią drogowskazy na drodze do życia wiecznego w królestwie Mesjasza”.

„Zbiór jest efektem rocznych, codziennych rozważań nad przykazaniami Jezusa. Przeglądanie się w takim lustrze Jego nauki bywa zajęciem bolesnym ze względu na znaczne oddalenie własnych zachowań od wysokich ideałów ewangelii. Jednak nawet ta przykra konstatacja może okazać się pożyteczna do naprawy i odczucia potrzeby odkupienia w Jezusie”. (fragmenty przedmowy)


  • tytuł: Rabbi Jeszua Ha-Nocri – Przykazania na każdy dzień roku
  • autor refleksji: Daniel Kaleta
  • wydawnictwo: Fundacja Studiów Biblijnych, Białogard 2020
  • opis: 384 strony, oprawa miękka ze skrzydełkami


© | ePatmos.pl