Schowaj miecz

Lekcja

02 lipiec 2021

Schowaj miecz

Autor:
Daniel Kaleta

Przykaznia na każdy dzień roku

Schowaj miecz na swoje miejsceMat. 26:52 (Łuk. 22:51: przestań; Jan 18:11).

Historia z mieczem jest o tyle zastanawiająca, że według relacji Łukasza uczniowie, udając się do Getsemane, wspomnieli o mieczach (Łuk. 22:38), a Jezus jakby przyzwolił na ich zabranie. Czyżby więc godził się na posiadanie broni, tylko bez jej używania? Niektórzy chrześcijanie wyciągają z tego wniosek, że obrona konieczna, również przy użyciu broni i prowadząca do zranienia lub zabicia napastnika jest zgodna z nauką Jezusa.

Słynną debatę na ten temat prowadzili na przełomie XVI i XVII w. bracia polscy. Niektórzy byli radykalnymi pacyfistami, podczas gdy inni argumentowali, że napastnik nie zasługuje na miłość bardziej niż własna rodzina, która w wyniku napaści mogłaby stracić życie. Trudno odmówić słuszności temu ostatniemu argumentowi, zwłaszcza dzisiaj, gdy pacyfista, tak jak każdy inny obywatel, korzysta z ochrony policji, wojska i sądów.

Mimo to trzeba jednak zdecydowanie potwierdzić lekcję udzieloną przez Jezusa, że miecz powinien pozostać na swoim miejscu i nie być używany, nawet do samoobrony. Samo jego posiadanie może stanowić pokusę do agresywnych lub brawurowych zachowań. Jezus działał pokojowymi metodami. Jego narzędziem i bronią było słowo, a i ono nigdy nie było agresywne, raniące. Jego naśladowcy powinni więc wyrzec się agresji i przemocy, nawet w walce ze złem.

Czasem zdarzy się, że w emocjach zabłyśnie symboliczny oręż. Zanim jednak uderzy, powinien powrócić na swoje miejsce, bo przemoc rodzi przemoc, walka prowadzi do ranienia i zabijania, a miłość leczy i wyklucza strach.

Rabbi Jeszua Ha-Nocri – PRZYKAZANIA na każdy dzień roku (fragment),
Daniel Kaleta

refleksja na 3 lipca, str. 191© | ePatmos.pl