Uzdrawiaj chorych

Lekcja

19 marzec 2021

Uzdrawiaj chorych

Autor:
Daniel Kaleta

Uzdrawiajcie chorychMat. 10:8.

Cuda były w czasach biblijnych ważnym sposobem uwierzytelnienia Bożych posłańców. Gdy Mojżesz udawał się z misją do Egiptu, Bóg wyposażył go w trzy znaki, które miały potwierdzić prawdziwość wizji na górze Horeb (2 Mojż. 4:8).

Jezus, broniąc swego prawa do leczenia w szabat i w ogóle do sprawowania misji, powołuje się na czyny, których sprawcą może być jedynie Bóg (Jan 5:36). Apostołowie wysłani przez Jezusa także mieli cudownymi czynami potwierdzać prawdziwość swego poselstwa. Wśród nich na pierwszym miejscu wymienione jest uzdrawianie chorych.

W tamtych czasach ludzie byli bardziej bezradni wobec chorób niż dzisiaj. Nie rozumiejąc na ogół ich przyczyn ani nie dysponując praktycznie żadnymi środkami zaradczymi, ograniczali się do podtrzymywania chorego na duchu. Współczesna nauka potwierdza, że podczas leczenia ważną rolę odgrywa siła woli i przekonanie chorego o możliwości powrotu do zdrowia. To dlatego Jezus tak często powtarzał, że uzdrowienia dokonała właściwie wiara chorego.

Dzisiaj cudowne uzdrowienia w imieniu Jezusa bywają niekiedy wśród chrześcijan traktowane utylitarnie – jako przywilej wiary. Nie taką jednak rolę odgrywało uzdrawianie chorych w misji apostołów. Miało ono być ich świadectwem uwierzytelniającym. Dzisiaj leczeniem zajmują się raczej lekarze. Ludzie nie bardzo wierzą w cuda, dlatego uwierzytelnieniem posłannictwa wierzących jest raczej zgodność ich słów ze Słowem Bożym. Jeśliby jednak Bóg zapragnął dokonać cudu przez swego posłańca, to któż Mu tego zabroni?

Rabbi Jeszua Ha-Nocri – PRZYKAZANIA na każdy dzień roku (fragment),
Daniel Kaleta

refleksja na 20 marca, str. 86© | ePatmos.pl