Wchodź przez ciasną bramę na wąską drogę

Przykazanie

05 marzec 2021

Wchodź przez ciasną bramę na wąską drogę

Autor:
Daniel Kaleta

Wchodźcie przez ciasną bramę (...). Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życiaMat. 7:13‑14 (Łuk. 13:24).

Według ewangelisty Łukasza przykazanie o usiłowaniu wchodzenia przez ciasną bramę stanowi odpowiedź Jezusa na pytanie: Czy mało jest tych, którzy będą zbawieni? (Łuk. 13:23). Można by wnioskować, że skoro brama jest ciasna, a droga wąska i w związku z tym mało jest takich, którzy ją znajdują, to rzeczywiście niewielu będzie zbawionych. Jednak w dalszej części tej wypowiedzi Jezus stwierdza, że przyjdą inni ze wszystkich stron świata i zasiądą do stołu w królestwie. Czyli że tylko ówczesnym słuchaczom Jezusa trudno było znaleźć ciasną bramę prowadzącą na drogę do życia.

Dzisiaj wydaje się, że skoro na świecie są dwa miliardy chrześcijan, to wąska droga nie może już być tak trudna do znalezienia. Z doświadczenia jednak wiadomo, że wszystkie kościoły, zwłaszcza te największe, mają znaczną liczbę biernych lub całkowicie „martwych” wyznawców. Tylko nieliczni rzeczywiście angażują się, a jeszcze mniej jest takich, którzy prowadzą prawdziwie oddane Bogu życie, polegające na przestrzeganiu biblijnych zasad wiary i postępowania.

Wąska droga życia przecina się w różnych miejscach z szerokimi gościńcami doczesnej światowości. Na tych skrzyżowaniach strudzeni wędrowcy doznają pokusy, by dalej udać się już za tłumem, a także ulegają wypadkom, zderzając się z innymi, którzy pędzą w poprzek ich kierunku. Trudności tej drogi sprawiają, iż rzeczywiście niewielu dzisiaj nią kroczy. Nie oznacza to jednak, że tylko oni będą zbawieni.

Rabbi Jeszua Ha-Nocri – PRZYKAZANIA na każdy dzień roku (fragment),
Daniel Kaleta

refleksja na 6 marca, str. 72© | ePatmos.pl