Z Judei uciekaj w góry

Lekcja

01 października 2021

Z Judei uciekaj w góry

Autor:
Daniel Kaleta

Gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry. (...) Będą to bowiem dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane – Łuk. 21:20‑22 (Mat. 24:15‑16; Mar. 13:14).

Pouczenie to w dosłownym wymiarze ważne było w czasie wojny żydowskiej z lat 66‑73 n.e. Wielu ówczesnych Żydów pokładało ufność w potrójnych, grubych i wysokich murach Jerozolimy. Ludzie ze wsi chronili się za nimi, wierząc dodatkowo, że także Bóg będzie bronił swojego domu i miasta. Wyznawcy Chrystusa nie mieli złudzeń. Jeśli tylko uwierzyli przepowiedni Mistrza, wiedzieli, że los Jerozolimy jest przesądzony. Uciekli na pustkowie i ocalili życie. Inni zginęli lub poszli w niewolę.

To samo zalecenie o ucieczce w góry według relacji Mateusza poprzedzone zostało innym wstępem: Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (por. Dan. 9:27). W gruncie rzeczy jest to również symboliczny opis rzymskiego najazdu na Jerozolimę i zbezczeszczenia jej świętych miejsc. Jednak w ogólniejszym znaczeniu również w innych czasach i miejscach wierzący, także chrześcijanie, pokładają niekiedy ufność w murach rzekomej świętości, które jednak przeznaczone są na spustoszenie, gdyż stały się obrzydliwością dla Boga. Jeśli dostrzegasz taką „obrzydliwość spustoszenia”, nie broń jej ani nie licz na to, że ona obroni ciebie. Uciekaj lepiej w góry, tam gdzie z dala od ludzkich kultów i światowej zawieruchy twoją ochroną będzie sam Bóg. Tylko On jest w czasie utrapienia mocną skałą i pewną twierdzą dla wierzących.

Rabbi Jeszua Ha-Nocri – PRZYKAZANIA na każdy dzień roku (fragment),
Daniel Kaleta

refleksja na 2 października, str. 282© | ePatmos.pl