Zamknij drzwi od pokoju, w którym się modlisz

Przykazanie

12 luty 2021

Zamknij drzwi od pokoju, w którym się modlisz

Autor:
Daniel Kaleta

Wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl sięMat. 6:6

Świętość wymaga oddzielenia. Jest to oddzielenie nie tylko od czegoś, lecz także, a może nawet przede wszystkim – do czegoś. Świętość kapłanów wymagała oddzielenia od innych ludzi. Każdy Izraelita wkraczający w sferę świętości musiał przy pomocy pewnych rytuałów oddzielić się od zewnętrznego świata powszedniości i zwykłości. Wśród tych rytuałów była kąpiel, pranie szat, ale także np. powstrzymanie się od pewnych czynności. Zamknięcie drzwi oznacza zakończenie takiej procedury oddzielenia się od codziennej zwyczajności po to, by znaleźć się w przestrzeni świętości kontaktu z Bogiem.

Drzwi mają w symbolice biblijnej bardzo pierwotne znaczenie. Bóg ostrzegł Kaina, że grzech czyha na niego w drzwiach. Wystarczyło je zamknąć. Kain tego nie zrobił i zabił brata. Chcąc podjąć rozmowę z Bogiem, trzeba zamknąć za sobą drzwi, również te, które wystawiają nas na działanie rozmaitych pokus i pożądliwości.

Drzwi do statku Noego znajdowały się w bocznej ścianie. Po wejściu trzeba je było na stałe zamknąć, aby woda nie dostała się do środka. Zrobił to Bóg, ale decyzję o wejściu i zamknięciu za sobą drzwi podjął człowiek. Bóg chce ratować człowieka, ale w tym celu wymaga pełnego zaufania. Albo skorzystasz z tej oferty, ale zamkną się za tobą drzwi powrotu, albo zostaniesz na zewnątrz i zginiesz. To jest twój wybór.

Zamknięcie drzwi do komory, w której spotykamy się z Bogiem, to oddzielenie się do świętości, ale też odcięcie się od grzechu i wyrażenie całkowitego zaufania do Boga, który może ocalić nasze życie.

Rabbi Jeszua Ha-Nocri – PRZYKAZANIA na każdy dzień roku (fragment),
Daniel Kaleta

refleksja na 13 lutego, str. 50© | ePatmos.pl