Hineni, hineni – Otom ja!

Autor tekstu - Daniel Kaleta | Data publikacji - piątek, 11 listopada 2016 | Obszar - na Wschód

Zmarł Leonard Cohen (1934-2016)

Hineni, hineni – Otom ja!

Na pożegnanie piękna piosenka, kołysanka, wyznanie wiary albo wątpienia, może cichy bunt i rezygnacja. Tańczył aż do końca miłości.


If you are the dealer,
I'm out of the game
If you are the healer,
it means I'm broken and lame
If thine is the glory then mine must be the shame   
You want it darker
We kill the flame

Magnified, sanctified,
be thy holy name
Vilified, crucified,
in the human frame
A million candles burning
for the help that never came
You want it darker

Hineni, hineni
I'm ready, my lord

There's a lover in the story
But the story's still the same
There's a lullaby for suffering
And a paradox to blame
But it's written in the scriptures
And it's not some idle claim
You want it darker
We kill the flame

They're lining up the prisoners
And the guards are taking aim
I struggled with some demons
They were middle class and tame
I didn't know I had permission
to murder and to maim
You want…

Jeśli Ty rozdajesz karty
Ja jestem poza grą
Jeśli jesteś uzdrowicielem
To oznacza, że jestem rozbity i chromy
Jeśli Twoja jest chwała, mój musi być wstyd
Chcesz, by było mroczniej,
Zabijemy płomień

Wywyższone, uświęcone
Niech będzie Twe święte imię
Oczerniony, ukrzyżowany
W ludzkim formacie
Zapalono miliony świec
Za pomoc, która nigdy nie nadeszła
Chcesz by było mroczniej

Hineni, Hineni – Otom ja
Jestem gotów, mój panie

W tej historii jest miłośnik
Historia jest jednak ta sama
Kołysanka dla cierpienia
I zarzut paradoksu
Lecz tak mówi Pismo
I to nie są puste słowa
Chcesz, by było mroczniej
Zabijemy płomień

Ustawiają więźniów w szeregu
Strażnicy obierają cel
Walczyłem z demonami
Były z klasy średniej, były oswojone
Nie wiedziałem, że mam pozwolenie
By kaleczyć i zabijać
Chcesz ...

 

Udostępnij...

O Autorze

Daniel Kaleta