Lista książek

08 październik 2021

Lista książek

Autor:
Ela Dziewońska

Podczas wakacji z przyjaciółmi jeden z wieczorów poświęciliśmy książkom. Kryterium wyboru było dość trudne, bo chodziło o książki religijne. Czyli jakie? Oparte na Biblii, poglądach, porządkujące wiedzę? Biografie ludzi, którzy żyli pobożnie, ale w jedności ze światem wokół, zaciekawieni jego istotą, powstaniem, ale i tym, jak się to wszystko skończy, jaki to będzie koniec?

Lista książek jest długa. Nie wszyscy, którzy wpisali na nią swoje literackie fascynacje, opowiadali o swoich wyborach, ale też nie wszyscy chcieli opowiedzieć, co ich porusza, cieszy w słowie pisanym. I też nie wszystkich musi cieszyć czytanie, takie mamy prawo.

Wybrałam trzech autorów. O jednym dzisiaj słów kilka.

Kiedy gdzieś na początku lat dziewięćdziesiątych odkryłam dla siebie poezję księdza Jana Twardowskiego, przeżyłam spore zdziwienie, że tak prosto i zwyczajnie można myśleć, rozmawiać z Panem Bogiem. Wcześniej było oczarowanie filmem „Skrzypek na dachu”, gdzie niezapomniany Tewje Mleczarz (świetny w tej roli Chaim Topol) ma bliski kontakt z Wszechmocnym i ma odwagę wygłaszać różne pretensje, wątpliwości, często dowcipne i jakby zupełnie niepasujące do rozmowy z Panem Wszechświata. Podobny klimat znalazłam u księdza Twardowskiego, który dostrzega ważność biedronki, małego dziecka, pogubionego grzesznika. Bóg na tronie, panujący, wszechwiedzący to jedna, dla wierzących, strona Istoty. Maluczkim potrzebne jest dostrzeganie Go w małych sprawach codziennego życia.

Nieobecny jest

Bóg jest tak wielki że jest i Go nie ma
tak wszechmogący że potrafi nie być
więc nieobecność Jego też się zdarza
stąd czasem ciemno i serce się tłucze
poskomli nawet jak pies niecierpliwy

 nawet wierzący nie wierzą po cichu
i chcą się żartem wymknąć ze wzruszenia
choć tak niedawno wierzyli na pamięć
że całe  życie czeka się na chwilę

 lecz Bóg jest tak wielki że go czasem nie ma (…)

Zachęcam do czytania tej poezji, trochę zapomnianej, trochę nadużywanej jak ten cytat: „śpieszmy się kochać ludzi”. Dużo w niej refleksji, zadumy, żartu, ale i pociechy, mądrej rady. Jeden ze zbiorów to „Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1945-2006”. Tom ukazał się w Wydawnictwie Świętego Wojciecha w 2015 roku.© | ePatmos.pl