Półka z książkami

05 luty 2021

Półka z książkami

Autor:
Ela Dziewońska

Bardzo podoba mi się zdanie Umberto Eco, że „książek nie kupuje się po to, żeby je przeczytać, ale żeby je mieć”. Kiedy ustawiałam na półce kazania Carla Hegensicka, ciekawe, nowoczesne, marzyłam, by mieć rozważania bliskich mi kaznodziejów, z którymi rosłam, dojrzewałam w życiu z Panem Bogiem. I teraz z ogromnym wzruszeniem i radością, a nawet swoistą dumą, trzymam w dłoni książkę przygotowaną przez Daniela Kaletę: „Rabbi Jeszua Ha-Nocri – Przykazania na każdy dzień roku”.

Już okładka tej zgrabnej książki sugeruje, jakie miejsce dla siebie widzi autor opracowania tych przykazań, wniosków, lekcji, które zostawił nam Rabbi Jeszua Ha-Nocri, czyli Jezus Chrystus. Wniosek na 14 czerwca: „Ogólnie lepiej jest mierzyć trochę niżej, niż wynikałoby to z samooceny. (…) Lepiej awansować niż być degradowanym”. Przemyślenia w publikacji zawarte to owoce życia z Biblią, z jej tłumaczeniami. To także znajomość proroctw, historii, co pozwoliło autorowi zestawić to, z czym Jeszua przyszedł na świat jako Logos, z nabywaną, jak się sądzi, wiedzą zawartą w księgach, zwłaszcza prorockich. Ale jest i dużo podpowiedzi wynikających z obserwacji życia, w tym zawodowego: „Miłuj Boga z całej swojej siły. Jest to trzeci parametr miłości do Boga – trzeba to wszystko robić z całej siły. Jest napisana partytura serca, zaczyna grać instrument duszy – a teraz trzeba zaangażować w tę grę całą siłę swego wyrazu”.

Znam wiele z myśli i interpretacji zawartych w „Przykazaniach” – „słyszę”, jak Daniel je mówi, ale zebrane w książce, mają inną siłę przekazu. Bo książka posiada tę podstawową zaletę, że jeśli o czymś zapomnę, jeśli zechcę zapytać o któreś z zawartych w niej zagadnień, po prostu sięgnę na półkę. Teksty wymagają uważności i może właśnie po jednym na dzień należy je czytać, przemyśleć, by ta całość nauki, jaką powinniśmy nie tylko znać, ale i nią się kierować w codziennym życiu, była bardziej przejrzysta.

Okazuje się, że nie jest prawdą, iż nauka Jezusa jest prostsza niż przepisy Tory, bo „to tylko dwa przykazania o miłości”, jak twierdzą niektórzy. Wystarczy przejrzeć tytuły w omawianej publikacji, by zrozumieć, że tak nie jest.

Dla kogo jest książka? „Uczeń Jezusa to ktoś, kto nie tylko jest znawcą Jego nauki, ale potrafi tę naukę praktycznie stosować w życiu. W tym sensie jest tylko jeden Mistrz – Jezus, na którym winni wzorować się wszyscy Jego naśladowcy” (z okładki).

Serdecznie polecam. Kup książkę, ale i ją czytaj smiley. Szukaj w niej piękna – słów, przemyśleń, bo ich autor to „czuły narrator” i ogromną swą wrażliwością i wiedzą stworzył krótkie, pełne treści teksty, by podpowiedzieć uważnemu czytelnikowi, jak żyć blisko Pana Boga.

Daniel Kaleta mieszka z rodziną w Niemczech, choć działa ponad granicami. Pracuje w Operze Stuttgarckiej, z zawodu jest śpiewakiem, ale współpracował również z kilkoma redakcjami przy wydawaniu czasopism, książek i innych publikacji. Obecnie jest redaktorem naczelnym Wydawnictwa „Straż” oraz Fundacji Studiów Biblijnych. To także znawca spuścizny literackiej C.T. Russella, ale i autor opracowania „Biblii Gdańskiej w systemie Stronga”, tłumacz, autor tekstów i artykułów propagujących myśl biblijną, poeta, twórca melodii i pieśni. To człowiek o otwartym umyśle i sercu, zawsze gotowy do merytorycznej dyskusji. A wszystko robi w zgodzie z życiowym mottem: „Soli Deo gloria”.


Rabbi Jeszua Ha-Nocri –  Przykazania na każdy dzień roku

Więcej informacji o książce dostępnych: TUTAJ© | ePatmos.pl