500. rocznica Reformacji

23 kwiecień 2021

500. rocznica Reformacji

Autor:
Daniel Kaleta

W 1521 roku Luter zostaje wezwany na Sejm Rzeszy. Cała jego podróż do Wormacji przypomina triumfalny pochód. Wszędzie towarzyszą mu wiwaty. Przybywa do miasta 16 kwietnia 1521 roku. Wieczorem następnego dnia po raz pierwszy staje przed „cesarzem i rzeszą". Wstępne przesłuchanie było czystą formalnością. Lutrowi przedłożono jego pisma i zapytano, czy są jego autorstwa, na co odpowiedział pozytywnie. Następnie został zapytany, czy gotów jest ich treści całkowicie lub częściowo odwołać. Luter poprosił o czas do namysłu, ponieważ zagadnienie to jest niezwykle skomplikowane i dotyczy Słowa Bożego. W tej sytuacji posiedzenie zostało odroczone o jeden dzień.

18 kwietnia 1521 roku Luter został ponownie wezwany do odwołania poglądów publikowanych w jego pismach. W odpowiedzi na to wyrzekł słynne słowa: „Ponieważ Wasza Świątobliwość i Wy, zacni Panowie, się tego domagacie, pragnę udzielić prostej odpowiedzi, która nie ma ani rogów, ani zębów. Jeśli nie zostanę przekonany świadectwami Pisma Świętego lub rozsądnymi argumentami, to ani papieżowi, ani soborom samym wierzyć nie mogę, jako że jest rzeczą pewną, iż często się oni mylili i zaprzeczali sami sobie. Dlatego czuję się raczej przekonany przez Pisma, które przytaczam, a moje sumienie związane jest Słowem Bożym. Nie mogę przeto ani nie chcę niczego odwołać, ponieważ działanie przeciwko sumieniu nie byłoby ani bezpieczne, ani szczere. Tak mi dopomóż Bóg! Amen."

Słynne słowa: „Tutaj stoję i nie mogę inaczej" zostały dodane przez późniejszą legendę
(zob. np. www.luther.de - Luter na parlamencie w Worms (1521)).

Osiem lat później, 20 kwietnia 1529 roku Sejmowi Rzeszy, który zebrał się w Speyer (Spira), przedłożono pismo pięciu ewangelickich książąt, protestujących przeciwko planowanym nietolerancyjnym uchwałom. Od tego dnia zwolenników Reformacji zaczęto nazywać „protestantami".


"Wielkie buty Lutra" (pomnik w Wormacji) (źródło: Wikipedia, Tonialsa - Own work)


"Pomnik upamiętniający Marcina Lutra w Wormacji (źródło: Wikipedia, Tonialsa - Own work)


Marcin Luter na sejmie w Wormacji, drzeworyt z 1557 (źródło: Wikipedia)


Na podstawie „365 Tage Reformation", W.M. Rehanan, Deutsche Bibelgesellschaft 2017

Podobne tamatycznie© | ePatmos.pl