Izrael - Dzień Niepodległości 2015

24 kwiecień 2015

Izrael - Dzień Niepodległości 2015

Autor:
Daniel Kaleta

Jom Ha’acmaut – 67 urodziny Izraela

14 maja 1948 roku (wg kalendarza hebrajskiego 5 Ijar 5708) Dawid Ben Gurion odczytał Deklarację Niepodległości Izraela. Po 1878 latach od zburzenia jerozolimskiej świątyni przez Rzymian oraz 2534 latach od obalenia Sedekiasza, ostatniego króla z rodu Dawida, powstało niepodległe państwo Izrael ze stolicą w Jerozolimie. Dlatego co roku 5 Ijar (w 2015 wczoraj, 23 kwietnia) Izrael świętuje swoje urodziny. Przy tej okazji publikowane są dane demograficzne. Poniżej krótki z nich wyciąg.


W Izraelu mieszka 8 345 000 osób

W przeddzień Święta Niepodległości Centralne Biuro Statystyczne podało, że od ostatniego Dnia Niepodległości ludność Izraela wzrosła o 162 tysiące. Ilość osób, które w ciągu minionego roku dokonały aliji [imigrowały do Izraela jako Żydzi], wyniosła 32 tysiące.

Liczba mieszkańców Izraela, wg danych opublikowanych w tym tygodniu przez Centralne Biuro Statystyczne (CBS), w przeddzień 67. rocznicy [powstania państwa] wynosi 8 345 000. W dniu proklamowania niepodległości w 1948 r. Izrael liczył zaledwie 806 tysięcy mieszkańców.

W Izraelu mieszka obecnie około 6,25 mln Żydów, co stanowi 74,9 proc. całkowitej liczby mieszkańców. Populacja arabska liczy 1,73 mln (20,7 proc.), zaś 364 tysiące osób określa swoją narodowość jako „inną”, co obejmuje niearabskich chrześcijan, członków innych społeczności religijnych i tych, którzy nie określili swojej religii. Grupa ta stanowi 4,4 proc. populacji.

Od ostatniego Dnia Niepodległości populacja Izraela zwiększyła się o około 162 tysiące osób, co stanowi 2 proc. wzrostu. W tym okresie w Izraelu przyszło na świat około 176 tysięcy dzieci, a zmarło 44 tysiące osób. Przybyło też ok. 32 tys. nowych imigrantów.

W 2014 roku około 75 proc. żydowskiej populacji zalicza się do grupy „sabra”, czyli obywateli urodzonych w Izraelu, przy czym co najmniej połowa z nich stanowi już drugie pokolenie. Dla porównania, w 1948 roku liczba ta wynosiła 35 proc.

W 1948 roku było w Izraelu tylko jedno miasto liczące ponad 100 tys. mieszkańców – Tel Awiw. Dzisiaj takich miast jest 14, zaś sześć z nich ma ponad 200 tys. mieszkańców: Jerozolima, Tel Awiw-Jaffa, Hajfa, Riszon le-Cijjon, Aszdod oraz Petah Tikwa.

źródło: ynetnews.com


Na żywo z Jerozolimy

Żydzi cieszą się na to święto. W nocy Jerozolima tętniła życiem. Muzyka przeróżnej maści. Ludzie na ulicach. Zdecydowana większość to młodzież. Tańczyli, śpiewali, skakali, dobrze się bawili. Nie widzieliśmy pijanych, ale też nie myślcie, że była tam radość „religijna”. Muzyka techno i disco zagłuszała pozostałe rodzaje muzyki, zresztą za każdym rogiem ulicy działo się coś innego. Dzisiaj pod Kotelem bardziej jednolicie wyglądała ta radość. Całe rodziny z cudnymi małymi dziećmi przybywały tam, by autentycznie wspólnie się cieszyć!

Ach... Nie umiem tego opisać...

Z Jeruzalem
Paweł Lipianin

Podobne tamatycznie© | ePatmos.pl