2020-10-16

Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. - 1 Tym. 6:11,12

  na Północ:

O autorze Kohelecie
- Daniel Kaleta -   - Paweł Lipianin -
  na Wschód:

„Podnoście głowy wasze”
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (4 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -   - Krzysztof Chrobak -

2020-10-09

Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą; a oczyszczając - nikogo nie zostawia bez kary. Wśród burzy i wichru Jego droga, a chmury - pyłem nóg Jego. On gromi morze i On je wysusza, i wszystkie rzeki zamienia w pustynię. Omdlewa Baszan i Karmel i więdnie kwiat Libanu. Przed Nim drżą góry i pagórki się rozpływają; a ziemia trzęsie się od Jego oblicza - i ląd, i wszyscy jego mieszkańcy. - Nah. 1:3,4

  Spacery z Janem:

152. Lament nad upadkiem Babilonu
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Podglądane
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (4 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgosia Magiera -   - Krzysztof Chrobak -

2020-10-02

Wtedy zganiłem zwierzchników i powiedziałem: «Czemu dom Boży jest opuszczony?» Zebrałem lewitów i postawiłem ich na ich stanowisku. A cały Juda przyniósł do składnic dziesięcinę ze zboża, moszczu i oliwy. A zarząd nad składnicami powierzyłem kapłanowi Szelemiaszowi, pisarzowi Sadokowi i Pedajaszowi spośród lewitów; pomocnikiem ich był Chanan, syn Zakkura, syna Mattaniasza: oni bowiem uchodzili za uczciwych. Mieli oni obowiązek dawać przydziały swoim braciom. Pamiętajże, Boże mój, o tym i nie wymaż moich zbożnych czynów, które spełniłem dla domu Boga mojego i dla jego obsługi. - Neh. 13:11-14

  na Wschód:

Namioty
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (4 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgosia Magiera -   - Krzysztof Chrobak -

2020-09-25

Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. - Jer. 29:11-13

  Spacery z Janem:

151. Kielich Babilonu
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Babciu, przeczytaj
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (4 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgosia Magiera -

2020-09-18

Potem Mojżesz zbudował ołtarz, który nazwał Pan-Nissi, gdyż mówił: «Ponieważ podniósł rękę na tron Pana, dlatego trwa wojna Pana z Amalekitą z pokolenia w pokolenie» - 2 Mojż. 17:15,16

  Spacery z Janem:

150. Zalecenie opuszczenia Babilonu
- Daniel Kaleta -
  na Północ:

Starość nie radość
- Daniel Kaleta -   - Paweł Lipianin -
  na Południe:

Rosz Haszana 5781
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Przed podróżą
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (3 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -

2020-09-11

Król Salomon zbudował flotę w Esjon-Geber koło Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju Edomu. Hiram zaś posyłał do tej floty swoje sługi, żeglarzy znających morze, [aby byli] razem ze sługami Salomona. Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd czterysta dwadzieścia talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi.- 1 Król. 9:26-28

  Spacery z Janem:

149. Potężny głos anioła
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Ocalić od zapomnienia
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (4 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -