2020-07-31

Utrudziłaś się tyloma podróżami, ale nie powiedziałaś: "Dosyć!"
Odnalazłaś żywotność twej siły, dlatego nie osłabłaś.
Kogo się lękasz i boisz, że Mnie chcesz oszukać?
Nie pamiętasz o Mnie, nie dajesz Mi miejsca w twym sercu.
Czyż nie tak? Ja milczę i przymykam oczy, a ty się Mnie nie boisz.
Objawię Ja twoją sprawiedliwość i twoje uczynki nieużyteczne.
Gdy będziesz wołać, niech cię ocalą twe obrzydłe [bożki]!
Ale wiatr je wszystkie rozwieje, wicher je porwie.
Kto zaś ucieknie się do Mnie, posiądzie ziemię i odziedziczy moją Świętą Górę.

- Iz. 57:10-13

  Spacery z Janem:

148. Powołani, wybrani i wierni
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Różnorodność
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (8 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgosia Magiera -

2020-07-24

I rzekłem wam: Nie drżyjcie, nie lękajcie się ich. Pan, Bóg wasz, który idzie przed wami, będzie za was walczył, podobnie jak uczynił w Egipcie na waszych oczach. Widziałeś też i na pustyni: Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście, aż dotarliście do tego miejsca.
- 5 Moj. 1:29-31

  na Północ:

Słodkie światło młodości
- Daniel Kaleta -   - Paweł Lipianin -
  na Zachód:

Pieśń Izajasza o winnicy (cz. 3/4)
- Carey Ellen Walsh -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (6 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgosia Magiera -   - Krzysztof Chrobak -

2020-07-17

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi.
- Mich. 5:2-4

  Spacery z Janem:

147. Dziesięciu królów
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Różnorodność
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (8 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgosia Magiera -

2020-07-10

Podnoszą rzeki, o Panie, rzeki swój głos podnoszą, rzeki swój szum podnoszą.
Ponad szum wód rozległych, ponad potęgę morskiej kipieli potężny jest Pan na wysokościach.
Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary; domowi Twojemu przystoi świętość po wszystkie dni, o Panie!

- Ps. 93:3-5

2020-07-03

Odpowiedział Mojżesz: «Sześćset tysięcy mężów pieszych liczy ten lud, pośród którego jestem, a ty mówisz: Dam im mięso i jeść będą przez cały miesiąc! Gdyby się zabiło dla nich wszystkie owce i woły, czyżby to wystarczyło? Albo gdyby się wszystkie ryby morskie złowiło, czyż będzie im dosyć?» Pan jednak odpowiedział Mojżeszowi: «Czyż ręka Pana jest zbyt krótka? Zobaczysz, czy mowa moja się spełni, czy też nie».
-
4 Mojż. 11:21-23

2020-06-26

Boże, nakłoń ucha na moją modlitwę (...) Przychodzą na mnie strach i drżenie i przerażenie mną owłada.
I mówię sobie: gdybym miał skrzydła jak gołąb, to bym uleciał i spoczął - oto bym uszedł daleko, zamieszkał na pustyni. Prędko bym wyszukał sobie schronienie od szalejącej wichury, od burzy. - Ps. 55:1,6-8
  na Północ:

Nieokiełznane zło języka
- Daniel Kaleta -   - Paweł Lipianin -
  Spacery z Janem:

144. Była a nie jest
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Kafelki
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

Władca (prawie) idealny
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (8 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgosia Magiera -   - Krzysztof Chrobak -