2021-01-15

Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż <za twoich dni> podobnego tobie nie będzie wśród królów. Jeśli zaś będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia za przykładem twego ojca, Dawida, to przedłużę twoje życie». - 1 Król. 3:10-15

  Spacery z Janem:

160. Wielka uczta Boga
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Słowa, słowa...
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

Rabin Jeszua Ha-Nocri - Przykazania na każdy dzień roku
- Ela Rzyczniak -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (6 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Krzysztof Chrobak -

2020-12-25

Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania» - Łuk. 2:10-14

  Spacery z Janem:

159. Wierny i prawdziwy
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Wieńczysz rok dobrocią
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (6 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Krzysztof Chrobak -

2020-12-18

Uczyniłem arkę z drzewa akacjowego, wyciosałem dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wstąpiłem na górę, mając w rękach obie tablice. A On napisał na tablicach pismem, jak poprzednio, Dziesięć Przykazań, które Pan do was wyrzekł na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia, i dał mi je Pan. Odwróciłem się i zszedłem z góry, by złożyć tablice w arce, którą uczyniłem, i tam pozostały, jak mi Pan rozkazał. - 5 ks. Mojżeszowa 10:3-5

  na Wschód:

Światło
- Ela Dziewońska -
  na Północ:

Brama Gnojna (Sza’ar HaAszpot)
- Daniel Kaleta -
  na Zachód:

Nie tylko Maria
- Beniamin Pogoda -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (6 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Krzysztof Chrobak -

2020-12-11

Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i nie ma innego. - Izaj. 5:7-9

  Spacery z Janem:

158. Świadectwo Jezusa
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Dziecięce zabawy
- Ela Dziewońska -
  na Południe:

O doskonałości i mocy przyszłego wieku (3)
- Kris Knapczynski -
  na Wschód:

„Potężna Skało” czyli „Cieszcie się chrześcijanie”
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (6 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -