2021-04-09

Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem - a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. - 2 Tym 3:10-12

  na Południe:

Przyjmij sprawiedliwego w imię sprawiedliwego
- Daniel Kaleta -

2021-04-02

O gdybyś w Szeolu mnie schował, ukrył, aż gniew Twój przeminie, czas mi postawił, kiedy mnie wspomnisz... Ale czy zmarły ożyje? Czekałbym przez wszystkie dni mojej walki, aż taka chwila nadejdzie. Ty mówiłbyś, ja bym odpowiadał, tęskniłbyś do dzieła rąk swoich. Obliczyłbyś wtedy moje kroki, zło byś mi puścił w niepamięć, pod pieczęcią trzymał przestępstwa, wybielił wszystkie me grzechy. - Ijob 14:13-17

  na Południe:

Nie bój się tych, co zabijają ciało
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (7 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-03-26

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym». - Ew. Łuk. 22:14-16

  na Południe:

Strząśnij z nóg pył miejsca odrzucającego Ewangelię
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Synowie
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-03-19

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych1. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. - Jak. 4:1-3

  na Południe:

Uzdrawiaj chorych
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Rekolekcje
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (7 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-03-05

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» - Ew. Jana 1:45,46

  Spacery z Janem:

163. Smok, wąż, diabeł, szatan
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Wchodź przez ciasną bramę na wąską drogę
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Zmęczenie
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (6 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -