2021-09-17

Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie i dokona przebłagania za siebie i za swój dom, zabije cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego. Następnie weźmie pełną kadzielnicę węgli rozżarzonych z ołtarza, który jest przed Panem, i dwie pełne garści wonnego kadzidła w proszku i wniesie je poza zasłonę. Rzuci kadzidło na ogień przed Panem, tak iż obłok kadzidła okryje przebłagalnię, która jest na [Arce] Świadectwa. Dzięki temu nie umrze. Następnie weźmie trochę krwi cielca i od wschodu pokropi palcem przed przebłagalnią. Siedem razy pokropi przed przebłagalnią palcem umoczonym we krwi. - 3 Mojż. 16:11-14

  Spacery z Janem:
172. Przybytek Boga z ludźmi
- Daniel Kaleta -
  na Południe:
Powiedz prześladowcy (Herodowi) o trzecim dniu
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:
Przegląd prasy (7 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-06-25

Oba chóry dziękczynne stanęły przy domu Bożym, ja także i połowa zwierzchników ze mną; a kapłani: Eliakim, Maasejasz, Miniamin, Micheasz, Elioenaj, Zachariasz, Chananiasz byli z trąbami oraz Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Wtedy śpiewacy dali się słyszeć, a Jizrachiasz był [ich] kierownikiem. W owym dniu złożono znaczne ofiary; cieszyli się oni, gdyż Bóg dał im wielką radość; również żony i dzieci cieszyły się; a radość Jerozolimy słyszano z daleka. - Neh. 12:40-43

  Spacery z Janem:
171. Nowa Jerozolima
- Daniel Kaleta -
  na Południe:
Nie zabiegaj o jedzenie na jutro
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:
Przegląd prasy (8 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-06-25

Mówił także do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: "Deszcze idzie". I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: "Będzie upał". I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? - Łuk. 12:54-57

  Spacery z Janem:
170. Nowe niebo i nowa ziemia
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:
Lato czeka...
- Ela Dziewońska -
  na Południe:
Czyń dobro najmniejszym braciom Jezusa
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:
Przegląd prasy (10 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-06-18

Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. - 1 Kor. 10:32,33

  na Wschód:
Powroty
- Ela Dziewońska -
  na Południe:
Nie wierz pogłoskom o cielesnym powrocie Jezusa
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:
Przegląd prasy (9 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

 


2021-06-11

Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, i we wszystkim działał tak, jak jego ojciec Ozjasz, nie wtargnął jednak, jak on do świątyni Pańskiej. Ale lud nadal był zepsuty. On to wybudował Bramę Górną świątyni Pańskiej i przeprowadził wiele prac przy murach Ofelu. Budował też miasta w górach judzkich, a w lasach wzniósł zamki i wieże. On to walczył z królem Ammonitów i zwyciężył go. W roku tym dali mu Ammonici sto talentów srebra, dziesięć tysięcy kor pszenicy i dziesięć tysięcy kor jęczmienia. Podobnie płacili mu Ammonici także i w drugim, i w trzecim roku. Jotam wzrósł w potęgę, ponieważ utwierdził swoje drogi przed Panem, Bogiem swoim. - 2 Kron. 27:2-6:

  Spacery z Janem:
H. Nadzieja dla złych sąsiadów
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:
Poznawanie przestrzeni
- Ela Dziewońska -
  na Południe:
Nie pozwalaj, żeby cię nazywano mistrzem
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (9 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

2021-06-04

Gdy odbudowano mur i gdy wstawiłem wrota, wtedy wyznaczono odźwiernych [oraz do pomocy śpiewaków i lewitów]. I nad Jerozolimą ustanowiłem brata swego, Chananiego, i komendanta twierdzy, Chananiasza, gdyż był on mężem godnym zaufania i bardziej bogobojnym niż wielu innych. I dałem im rozkaz: «Nie otworzy się bram jerozolimskich, aż słońce będzie dopiekać; i dopóki ludzie są jeszcze na nogach, zamknie się wrota i zatarasuje oraz postawi się obywateli jerozolimskich jako stróżów: jednych na wyznaczonym posterunku, drugich przed własnym domem». Miasto było wprawdzie rozległe i ważne, ale w jego obrębie było ludności mało i nie było domów odbudowanych. - Neh. 7:1-4

  na Wschód:
Życie z pasją. Pasja życia
- Ela Dziewońska -
  na Południe:
Miłuj Boga z całego serca
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:
Przegląd prasy (11 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

© | ePatmos.pl