2017-01-13

Tak mówi Pan Zastępów: Ogarnęła Mnie zazdrość wielka o Syjon i zapłonąłem wielką żarliwością o niego. Tak mówi Pan: Powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. I znowu Jeruzalem nazwą Miastem Wiernym, a górę Pana Zastępów – górą świętą. (Zach. 8:2,3)

  na Północ:

Opowieści betlejemskie (1)
- Samuel Królak -
  na Wschód:

„Skok rozwojowy”
- Piotr Kubic -
  góra Objawień:

Kolejny wielki znak na niebie
- Daniel Kaleta -
  Zatoka Wiadomości | Recenzja:

„Triumf Nasion”
- Romek Kopak -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -

© | ePatmos.pl