2017-01-27

Słuchajcie tego wy, starcy, nasłuchujcie wy, wszyscy mieszkańcy ziemi! Czy stało się coś takiego za waszych dni lub też za dni waszych ojców? Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu! (Joel 1:2,3)

  na Północ:

Najpierw, potem, razem
- Daniel Kaleta -
  na Zachód:

Pamiętać ale jak?
- Małgorzata Kubic -
  na Wschód:

Nie zabraniajcie
- Ela Dziewońska -
  góra Objawień:

Gitarzyści nad morzem
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (2 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -

© | ePatmos.pl