2017-05-05

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. (Dz 3:19-21)

  na Północ:

Nowy zaczyn
- Stanisław Kubic -
  na Południe:

Chrześcijanin a środowisko
- Daniela Nawrocka -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska - | - Daniel Kaleta -

© | ePatmos.pl