2021-06-04

Gdy odbudowano mur i gdy wstawiłem wrota, wtedy wyznaczono odźwiernych [oraz do pomocy śpiewaków i lewitów]. I nad Jerozolimą ustanowiłem brata swego, Chananiego, i komendanta twierdzy, Chananiasza, gdyż był on mężem godnym zaufania i bardziej bogobojnym niż wielu innych. I dałem im rozkaz: «Nie otworzy się bram jerozolimskich, aż słońce będzie dopiekać; i dopóki ludzie są jeszcze na nogach, zamknie się wrota i zatarasuje oraz postawi się obywateli jerozolimskich jako stróżów: jednych na wyznaczonym posterunku, drugich przed własnym domem». Miasto było wprawdzie rozległe i ważne, ale w jego obrębie było ludności mało i nie było domów odbudowanych. - Neh. 7:1-4

  na Wschód:
Życie z pasją. Pasja życia
- Ela Dziewońska -
  na Południe:
Miłuj Boga z całego serca
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:
Przegląd prasy (11 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

© | ePatmos.pl