CYFROWE ROZWIJANIE ZWĘGLONEGO ZWOJU

opracowanie: Kasia Śmiałkowska
publikacja: 28 kwiecień 2017

W latach siedemdziesiątych w Ein Gedi, gdzie między ok. 700 p.n.e. a 600 n.e. kwitła społeczność żydowska, po pożarze wykopalisk archeolodzy odkryli w arce w synagodze, gdzie przechowuje się Torę, zwęglone kawałki pergaminu. Każdy z nich był na tyle spalony, że rozpadał się przy dotknięciu.

Zwoje przez czterdzieści lat czekały w magazynie, aż wreszcie eksperci postanowili ponownie się im przyjrzeć przy pomocy nowej technologii – „wirtualnego rozwijania”, które nie niszczy oglądanego obiektu.

Proces składa się z trzech kroków: segmentacji, teksturyzacji i rozpłaszczania.

Podczas segmentacji identyfikuje się każdy fragment czy też warstwę. Program następnie „szuka” atramentu – na podstawie obecności żelaza lub ołowiu. Wtedy zaczynają pojawiać się litery i słowa.

Wreszcie – zwój poddawany jest cyfrowemu rozpłaszczeniu, najpierw w częściach, a następnie fragmenty łączy się w całość, którą można przeczytać.

Okazało się, że zwój zawiera fragmenty 3 Księgi Mojżeszowej. W tekście są jedynie spółgłoski, nie ma samogłosek – co sugeruje, że spisano go wcześniej niż w IX w. n.e., kiedy to wynaleziono symbole oznaczające samogłoski. Inne badania wskazują na powstanie zwoju w pierwszych wiekach naszej ery.

Zwój z Ein Gedi dostarcza dlatego cennej wiedzy, którą można dodać do znanych już ksiąg znad Morza Martwego; pozwala on zajrzeć w najwcześniejsze etapy niemal ośmiu stuleci, z których nie ma prawie żadnych biblijnych tekstów.

Co więcej, tekst z Ein Gedi jest identyczny w porównaniu z tekstami średniowiecznych Biblii hebrajskich, znanych jako teksty masoreckie, używane nadal dzisiaj. „Jest to dla nas zadziwiające; przez dwa tysiące lat tekst w ogóle się nie zmienił” – powiedział jeden z naukowców.


Dodatkowe materiały:

Zdjęcie zwoju w skanerze:

Video o synagodze w Ein Gedi:


Na podstawie:
livescience.com - 1,700-Year-Old Dead Sea Scroll 'Virtually Unwrapped,' Revealing Text

Artykuł źródłowy:

© | ePatmos.pl