NOWA TRASA NA STARYM MIEŚCIE – MYKWY WZDŁUŻ STAROŻYTNEGO SZLAKU PIELGRZYMÓW

opracowanie: Kasia Śmiałkowska
publikacja: 05 maj 2017

W parku narodowym Murów Jerozolimy ma wkrótce zostać otwarta nowa trasa przebiegająca obok mykw – łaźni rytualnych sprzed dwóch tysięcy lat, z których korzystali pielgrzymi przybywający na Wzgórze Świątynne.

Ścieżka znajduje się na Ofelu – w części miasta położonej na wyższym terenie (ofel pochodzi od hebrajskiego leha’apil – iść w górę). Zlokalizowana tam była zwykle rezydencja królewska i centrum administracyjne.

W Jerozolimie„wchodzenie” następowało od strony wschodniej: pielgrzymi „wznosili się” – tak literalnie, jak i duchowo – od sadzawki Syloe poprzez Miasto Dawida oraz Ofel i jego rytualne łaźnie, aż na Wzgórze Świątynne. Było to zatem miejsce przechodzenia od spraw świeckich do świętych i odwrotnie; punkt kulminacyjny osobistej, religijnej i narodowej podróży, jaka miała miejsce trzy razy w roku: na święto Paschy, Tygodni i Namiotów.
Zwiedzający nową trasę pomiędzy mykwami będą przechodzili po mostach i schodach „zawieszonych” pomiędzy ruinami budynków; będą mogli skorzystać z objaśnień archeologicznych, historycznych i halachicznych (czyli prawa żydowskiego). Poznają w ten sposób charakterystykę rytualnych łaźni oraz ich rolę w żydowskim społeczeństwie w czasach drugiej świątyni, szczególnie dla świątynnych pielgrzymów.

Mykwa to struktura unikatowa dla tradycji żydowskiej. Jej celem duchowo-religijnym jest usunięcie z obmywającego się nieczystości umarłego. W czasach drugiej świątyni stworzono halachiczne zasady jej budowy; ponieważ na święta przybywały dziesiątki tysięcy pielgrzymów, konieczna była infrastruktura, która zapewniłaby dla nich wszystkich wystarczającą ilość wody.

Przez setki lat po zburzeniu drugiej świątyni Żydom nie było wolno mieszkać w Jerozolimie, a nieżydowscy mieszkańcy miasta wykorzystywalimykwy do własnych celów – jako cysterny na wodę, magazyny albo do pozyskiwania kamienia.

Trasa turystyczna składa się z dwóch części: pierwsza schodzi w dół wzdłuż muru osmańskiego na zewnątrz Wzgórza Świątynnego – tam zwiedzający dowiadują się o znaleziskach archeologicznych, prawach związanych z mykwami itp. Druga część to „wchodzenie”, również wśród tablic informacyjnych, aż do punktu, skąd widać monumentalne schody i podwójną bramę na wschodniej ścianie Wzgórza Świątynnego. Żyd przybywający tędy w starożytności wszedłby w tym momencie na święty teren i wypełnił micwę (przykazanie) o pielgrzymce.


Na podstawie:
breakingisraelnews.com - New Mikveh Path Along Ancient Pilgrim Route Inaugurated in Old City

Artykuł źródłowy:

© | ePatmos.pl