PODCZAS PRAC NA GÓRZE GERIZIM ODKRYTO STAROŻYTNĄ SAMARYTAŃSKĄ LAMPKĘ OLIWNĄ

opracowanie: Kasia Śmiałkowska
publikacja: 06 maj 2022

Prawie nienaruszoną glinianą lampkę oliwną sprzed 2300 lat znaleziono w pobliżu kamiennej łaźni podczas ostatnich prac konserwatorskich w Parku Narodowym Góry Gerizim.

„Wspaniale jest znaleźć coś nawet po tylu latach wykopalisk” – powiedział Netanel Elimelech, dyrektor parku. „Znaleźliśmy wiele glinianych naczyń leżących w pobliżu, ale natknięcie się na coś kompletnego ze śladami użytkowania jest bardzo miłe. Wciąż widać czarne ślady po paleniu i używaniu lampki. Dzięki temu można cofnąć się w czasie.”

W kompleks archeologicznym na Górze Gerizim, położonym pod Nablusem, prowadzono wykopaliska w latach 90. XX wieku pod kierownictwem archeologa dr Yitzhaka Magena. W ostatnim czasie prace konserwatorskie oraz prace związane z udostępnianiem terenu zostały podjęte przez Urząd Ochrony Przyrody i Parków oraz Administrację Cywilną.

„Lampkę znaleziono podczas ręcznego oczyszczania z gruzu terenu wokół kamiennej łaźni” - powiedział Elimelech.

„Oczyszczaliśmy teren bardzo blisko powierzchni i lampka po prostu wyskoczyła” - dodał.

Uważa się, że kamienna łaźnia była używana przez Samarytan do oczyszczania. W przeciwieństwie do żydowskiej mykwy, samarytańska łaźnia jest przedmiotem, który, choć ciężki, może być przenoszony.

Stanowisko archeologiczne na Górze Błogosławieństw na szczycie Góry Gerizim rozciąga się na obszarze 400 dunamów. Znajdują się tam pozostałości po dużym samarytańskim mieście z okresu persko-hellenistycznego, które zostało zbudowane wokół strefy poświęconej. Teren był otoczony dobrze ufortyfikowanym murem, a w jego centrum znajdowała się Świątynia Samarytańska. Na południe od świętego miejsca wykopano wcześniej pozostałości dużego budynku, w którym znajdowało się kilkadziesiąt pomieszczeń. Wewnątrz tej budowli znajduje się tłocznia oliwek, okazały budynek mieszkalny i sklepy.

W budynku mieszkalnym znaleziono typową dla tego okresu lampkę. Inne dowody życia codziennego, takie jak talerze, garnki i wazy, również zostały wcześniej odkopane w rezydencji, która według archeologów należała do rodziny zamożnych kapłanów.


(źródło: The Jerusalem Post)


(źródło: The Jerusalem Post)

Artykuł źródłowy:

© | ePatmos.pl