ROLNIK W GAZIE ODKRYŁ GŁOWĘ POSĄGU SPRZED 4500 LAT

opracowanie: Kasia Śmiałkowska
publikacja: 06 maj 2022

Rolnik uprawiający ziemię w mieście Khan Yunis w Strefie Gazy odnalazł głowę starożytnej rzeźby, którą palestyńskie władze archeologiczne uznały za kananejską, pochodzącą z około 2500 r. p.n.e.

Głowa kamiennej rzeźby, która mierzy 22 cm wysokości, jest z wapienia, ale brakuje jej korpusu. Jest zwieńczona koroną węża, symbolem siły i niezwyciężoności, używanym przez bogów kananejskich.

Agencja informacyjna podała, że rzeźba przedstawia kananejską boginię Anah, która według mitologii kananejskiej jest boginią miłości, piękna i wojny.

Była to jedna z głównych bogiń semickich, którą czczono w różnych wcieleniach w Egipcie, Ugarit na dzisiejszym północnym wybrzeżu Syrii, na Cyprze, w Mezopotamii, a na papirusie z Elefantyny w Egipcie (dzisiejszy Asuan) wspomina się o bogini Anat-Yahu, którą czczono w świątyni poświęconej Bogu, zbudowanej przez żydowskich uchodźców z podbitej przez Babilończyków Judy. Opisywano ją tam nawet jako żonę lub nałożnicę Boga. Uważa się ją również za prekursorkę greckiej bogini Ateny, jako boską wojowniczkę.

Profesor archeologii z Uniwersytetu Bar-Ilan, Aren Meir, zauważył, że twarz posągu nie jest podobna do żadnej innej, jaką widział, co utrudnia weryfikację jego pochodzenia lub wieku, mimo cytowanego w prasie oświadczenia Ministerstwa Turystyki i Starożytności Hamasu, które określiło go jako kananejski.

„Nie rozpoznaję tego posągu jako czegoś, co widziałem wcześniej. Nie rozpoznaję go, więc nie wiem, co to jest. Trudno powiedzieć, z jakiego okresu pochodzi” – wyjaśnił.

Niezależnie od tego – powiedział, zwracając uwagę na tendencję zarówno izraelskich, jak i palestyńskich archeologów do zbijania kapitału politycznego na znaleziskach archeologicznych – próby powiązania posągu w jakikolwiek sposób z obecną polityką współczesną są „bez znaczenia”.

„Jeden posąg tu czy tam niczego nie zmienia (...). Jeśli jest prawdziwy, to jest to bardzo ciekawe znalezisko, ale na tym koniec” – powiedział. „To może być coś zupełnie nowego lub mogło zostać przywiezione z innego miejsca.”


(źródło: The Jerusalem Post)


(źródło: The Jerusalem Post)

Artykuł źródłowy:

© | ePatmos.pl