STATYSTYKA – LICZBA LUDNOŚCI W IZRAELU

opracowanie: Małgorzata Magiera
publikacja: 13 maj 2022

W 74. rocznicę powstania Izraela liczba ludności Izraela wynosi 9 506 000.

Liczba ta obejmuje prawie 7,02 mln Żydów, stanowiących 73,9% ludności; 2 mln Arabów – to  ponad jedna piąta ludności; oraz 478 tys. członków innych grup, stanowiących 5% ludności.

Około 79% izraelskich Żydów to osoby urodzone w tym kraju.

Od ubiegłorocznego Święta Niepodległości urodziło się 191 tys. dzieci, zmarło 55 tys. osób, a 38 tys. osób przyjechało; była to największa liczba nowych imigrantów w ciągu ostatnich 20 lat. Mniej więcej połowa z 38 tys. imigrantów przybyła z Ukrainy i Rosji, w większości w ciągu ostatnich dwóch miesięcy od napaści Rosji.

Artykuł źródłowy:

© | ePatmos.pl