W JEROZOLIMIE ODKRYTO OLBRZYMIE CENTRUM ADMINISTRACYJNE Z CZASÓW KRÓLESTWA JUDZKIEGO

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 31 lipca 2020

Wśród artefaktów sprzed 1200 lat jest 120 odcisków pieczęci na dzbanach w spichlerzu na żywność zebraną w czasach pierwszej świątyni jako podatki dla Hiskiasza i Manassesa.

Na wykopaliskach niedaleko nowej ambasady USA w Jerozolimie odkryto jeden z największych zbiorów odcisków królewskich pieczęci z czasów Królestwa Judzkiego – znajdują się one w olbrzymim kompleksie z czasów pierwszej świątyni, w którym przechowywano dobra zebrane jako podatki.