ODCISK PIECZĘCI SPRZED 2700 LAT POTWIERDZA ISTNIENIE BIBLIJNEGO ZARZĄDCY JEROZOLIMY

Opracowanie Kasia Śmiałkowska | Opublikowane w piątek, 05 stycznia 2018

1 stycznia ogłoszono znalezienie w Jerozolimie pieczęci wskazującej na istnienie zarządcy czy też przełożonego miasta 2700 lat temu, co oznacza, że już wtedy Jerozolima, stolica Izraela, była mocnym miastem o centralnym znaczeniu. Potwierdza to również biblijne wzmianki o istnieniu takiego stanowiska.

Niewielki odcisk pieczęci, o której mowa, znaleziono podczas wykopalisk odbywających się 100 metrów na północny zachód od Zachodniego Muru, w miejscu, gdzie Urząd ds. Zabytków prowadzi prace już od roku 2005. Jak do tej pory, znaleziska dostarczyły informacji o okresach drugiej świątyni oraz Rzymu; odkryto również spory budynek z epoki żelaza, składający się z czterech pomieszczeń, gdzie znajdowało się sześć innych pieczęci – ich pochodzenie wskazuje na kosmopolityczny charakter osiedla istniejącego tu w tamtym czasie.

Według przedstawiciela Urzędu ds. Zabytków odcisk pieczęci dołączony był do jakiegoś ważnego towaru – być może stanowił swego rodzaju logo albo maleńką pamiątkę wysłaną w imieniu zarządcy miasta.

Pieczęć znaleziono w prochu, jaki wypadł spomiędzy starożytnych kamieni, gdy naukowcy wstrzykiwali materiał konserwujący mury z czasów pierwszej świątyni. Proch ten zawieziono do laboratorium w celu przesiania na mokro. Był w nim ukryty kawałeczej wypalonej gliny (13x15x2 mm) z wizerunkiem i napisem.

W górnej części są dwie stojące naprzeciw siebie postacie w prążkowanej odzieży. Kształt między nimi to być może księżyc. W dolnej części znajduje się napis sporządzony starożytnym hebrajskim pismem: „Należący do przełożonego [sar] miasta” – jak twierdzi Urząd ds. Zabytków, było to stanowisko podobne do dzisiejszego burmistrza. O takiej roli wspomina Biblia, pisząc o czasach królów Hiskiasza i Jozjasza:

2 Król. 23:8:
“[Hiskiasz] kazał też zburzyć świątynkę wyżynną duchów polnych, która stała u wejścia do bramy Jozuego, przełożonego miasta, po lewej stronie, gdy się wchodzi do miasta.”

2 Kron. 34: 8:
„W osiemnastym roku swego panowania, oczyściwszy kraj i świątynię, [Jozjasz] wysłał Szafana, syna Asaliasza, Maasejasza, dowódcę miasta, i Joacha, syna Joachaza, kanclerza, ażeby zajęli się naprawą świątyni Pana, swego Boga.”

Budynek, w którym znaleziono tę pieczęć oraz inne artefakty pochodzące z różnych miejsc, np. z Egiptu czy Asyrii, był prawdopodobnie centrum administracyjnym. Być może tam właśnie podpisywano rozkazy; bywali tam może bogaci i wpływowi ludzie, jako że budynek był zlokalizowany na bardzo ważnym obszarze, niedaleko świątyni.
Potwierdzałoby to również znalezienie pieczęci z tytułem tak wysokiego urzędnika.

Pieczęć przekazano burmistrzowi Barkatowi; po zakończeniu badań znajdzie się ona na tymczasowej wystawie w budynku zajmowanym przez biura burmistrza.

Barkat powiedział: „Jerozolima to jedna z najstarszych stolic świata, przez ponad 3000 lat nieprzerwanie zamieszkana przez Żydów. Dziś mamy przywilej spotkać kolejną z wielu osób i przywódców, którzy to miasto budowali i rozwijali. Jesteśmy wdzięczni, że mamy możliwość mieszkania w mieście o tak znakomitej przeszłości; spoczywa na nas przy tym obowiązek, by potęgę tego miejsca zachować dla przyszłych pokoleń i tym właśnie zajmujemy się na codzień.”


Znaleziona 100 metrów od Zachodniego Muru pieczęć z czasów pierwszej świątyni z napisem „Należący do przełożonego miasta”. (źródło: Times of Israel)


Wykopaliska na placu przy Murze Zachodnim, gdzie znaleziono pieczęć. (źródło: Times of Israel)


Wykopaliska na placu przy Murze Zachodnim, gdzie znaleziono pieczęć. (źródło: Times of Israel)


Burmistrz Jerozolimy Nir Barkat z pieczęcią. (źródło: Times of Israel)


Na podstawie:
timesofisrael.com - 2,700-year-old seal impression cements existence of biblical Jerusalem governor

Następny | Poprzedni