Zachwycenie (zamiast wstępu)

Ja, Jan, brat wasz (...) na wyspie zwanej Patmos (...) w dzień Pański popadłem w zachwycenie (...)
Obj. 1:9-10

My, gospodarze tego portalu, też popadamy czasem w zachwycenie. Może nie tak jak Apostołowie Jan, Piotr czy Paweł, kiedy w uniesieniu otrzymywali proroctwa lub ważne wizje. My zachwycamy się Słowem, które także pochodzi od samego Boga. Zachwycamy się Biblią, gdyż jej czytanie i obserwowanie przez jej pryzmat otaczającego nas świata daje nam pewność autentyczności i nieprzemijalności zawartego w tej Księdze przesłania.

Na portalu ePatmos będziemy pisać różnie. Czasem bardziej sercem, czasem bardziej rozumem, czasem przekrojowo, innym razem szczegółowo. Raz będziemy się odrywali od bieżących wydarzeń, a innym razem będziemy je komentować. Będziemy pisać w różny sposób, bo jesteśmy bardzo różni. Połączyło nas jednak kilka ważnych spraw. Wszyscy wierzymy w Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który jest jedyną drogą do zbawienia. Uznajemy, że Biblia jest natchnionym przez samego Boga przekazem dla człowieka.

Każdy z nas będzie się starał, najlepiej jak potrafi i czuje, pisać o sprawach ważnych dla niego w danym momencie. Każdy z nas podpisze swój tekst i będzie gotowy do prowadzenia rozmów i do odpowiedzi na stawiane mu pytania. Nikt z nas nie zastrzega sobie prawa do jedynego słusznego interpretowania Biblii. Wszystko, co tu przeczytacie, będzie naszą próbą zgłębienia biblijnego przekazu i nieustannego szukania zapisanej w nim woli i zamiarów dobrego Boga. Będziemy też próbowali znaleźć w Piśmie Świętym odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed nami życie codzienne.

Przyłącz się do nas – zachwyć się Biblią!
gospodarze ePATMOS


© | ePatmos.pl