Spacery z Janem po wyspie Patmos

Łaska z wami

| z Perspektywy
Łaskawość władcy, przychylność przełożonego, dobre uczucia przyjaciela, miłość współmałżonka – to wszystko i o wiele więcej mieści się w określeniu „łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Tęsknota i marzenie

| z Perspektywy
Tęsknota – tymczasowo niezrealizowane pragnienie powrotu do utraconego stanu przyjemności. Marzenie – stan wyobraźni, w którym bez żadnych ograniczeń można zaprojektować rzeczywistość według własnych, nawet najbardziej skrytych tęsknot.

Wyglądanie powrotu Mesjasza

| z Perspektywy
Religie można ogólnie podzielić na: (1) takie, które polegają na czczeniu bóstw nieoczekujących od wyznawców niczego poza ofiarami; (2) takie, które wymagają od wierzącego, by stosował się do określonego kodeksu postępowania, z czym związane ...

Nie dokładaj ani nie ujmuj!

| z Perspektywy
Przekładanie tekstu na inny język polega w zasadzie na jego interpretacji. W niektórych językach wprost się to nawet tak nazywa. Tłumacz powinien starać się zrozumieć myśl autora i jak najdokładniej przekazać ją w języku przekładu. Nie m...

Wzmocnione zaproszenie

| z Perspektywy
W czasach Jana, autora Księgi Objawienia, nie było systemów nagłośnienia ani środków telekomunikacji, mimo to ludzie radzili sobie z problemem słyszalności mówców przemawiających do tłumów, a wiadomości rozprzestrzeniały się tylko trochę woln...

Korzeń i ród Dawida

| z Perspektywy
Właściwie wszyscy ludzie wywodzą się z jednego rodu – Adama lub Noego, jak kto woli. Jednak niektóre gałęzie tego genealogicznego drzewa uzyskały szczególne znaczenie. Żydzi powołują się na wspólne pochodzenie od Abrahama, Izaaka i szczególnie Jak...

Przyjście Boga Wszechmogącego

| z Perspektywy
Uważa się, że nie tyle surowość kar, co świadomość ich nieuchronności najskuteczniej odstrasza od popełniania wykroczeń. Wyrok Bożej sprawiedliwości jest niewątpliwie nieuchronny. Problem w tym, że ludzie niegodziwi nie wierzą w Boży sąd. Nawet je...

Pożyteczna polaryzacja

| z Perspektywy
Jedną z najbardziej drastycznych, ale też może najskuteczniejszych metod wychowawczych jest pozwolenie ludziom, by zachowywali się coraz gorzej i na własnej skórze doświadczyli skutków złego postępowania. Mądry uczy się na cudzych błędach, głupi –...

Niezapieczętowana księga

| z Perspektywy
Pieczęci składało się na dawnych dokumentach, podobnie jak dzisiaj, przede wszystkim w celu ich uwierzytelnienia. Czasami jednak, na przykład w przypadku urzędowej przesyłki, testamentu czy aktu własnościowego (Jer. 32:10,14), również po to, by za...

Pokłon tylko dla Boga

| z Perspektywy
Wydawałoby się, że nie sposób przesadzić w okazywaniu dobrych uczuć. A jednak zdarza się, że miłość, wdzięczność czy przywiązanie mogą przybrać przesadną formę. Trzeba uważać, żeby, mówiąc kolokwialnie, nie „zagłaskać kota na śmierć”. Egzaltacja b...

Błogosławieństwo proroctw

| z Perspektywy
Gdyby ktokolwiek potrafił precyzyjnie prognozować przyszłość, choćby tylko na kilka najbliższych dni czy godzin, z pewnością byłby najpotężniejszym i najbogatszym człowiekiem świata, gdyby tylko zechciał. Mógłby postawić na właściwą kombinację lic...

Wiarygodność świadka

| z Perspektywy
Przysłuchując się wypowiedzi nieznanej osoby, słuchacz mniej lub bardziej świadomie ocenia najpierw wiarygodność mówiącego. W przypadku pozytywnego wyniku takiego sprawdzianu nawet mało prawdopodobna relacja brana jest pod uwagę jako możliwa do przyjęc...

Imię Boga na czole

| z Perspektywy
We współczesnej zdemokratyzowanej rzeczywistości politycznej osoby pełniące służbę państwową starają się być zawsze dostępne i zachowywać się jak zwykli obywatele. Premier rządu w dżinsach na rowerze – to widok, do którego zdążyliśmy się już przyz...

Rzeka i drzewo życia

| z Perspektywy
Najpiękniejsze miasta mają rzekę i ogrody. Rzeka najczęściej przepływa tylko przez miasto. Ogrody miejskie skomponowane są przeważnie z roślin ozdobnych. Miasto, w którym rzeka ma swoje źródła, a jednocześnie staje się szeroka, tak że po...
My Categories

© | ePatmos.pl