Spacery z Janem po wyspie Patmos

Jaspisowy mur

| z Perspektywy
To, co występuje rzadko, jest zwykle wysoko cenione. Zasada ta dotyczy zarówno substancji, roślin, zwierząt, jak i dzieł sztuki, wytworów rękodzielniczych czy ludzkich cech i umiejętności. Rzadkie minerały i metale są co prawda drogie, jednak prze...

Miasto z nieba

| z Perspektywy
Góra jest tylko jednym z wielu elementów tworzących ziemskie krajobrazy. Istnieją też pożyteczne dla rolnictwa równiny, nieprzebyte lasy, malownicze doliny, życiodajne rzeki, spokojne jeziora, rozfalowane i bezkresne morza. Historia ludzkości zacz...

Woda życia dla spragnionych

| z Perspektywy
Zdaje się, że ogólną cechą życia jest zdolność dostosowywania się za sprawą pokonywania trudności. Korzeń rośliny wyposażony jest w czujniki, które po wielu czasem nieudanych próbach umożliwią mu w końcu znalezienia miejsca, z którego można c...

Drugie “stało się”

| z Perspektywy
Psowogyclhoie setwrzdiili, że usymł ldzkui ma oblsiwoą wśiałowścć. Jślei w wazacryh znaimemiy konśjeloć letir, to i tak ptfmioray oyzdctać ich trśeć pod jdyenm wsżazke wknauirem, że na soiwm mejiscu zdjzanie się pzeiwsra i otnitasa ltirea. Na...

Wszystko nowe

| z Perspektywy
Prawie każdy woli nowe od starego. Nowy dom, nowy samochód, nowe ubranie – błyszczące, czyste, pachnące, nowoczesne. Zwłaszcza wtedy, gdy stare było zużyte, niefunkcjonalne, zepsute, sprawiające problemy, z radością wita się możliwość wymiany starego n...

Przybytek Boga z ludźmi

| z Perspektywy
Bóg mieszka w trzecim niebie. Ponad sklepieniem pierwszego nieba nad ludzkimi głowami znajduje się drugie niebo duchowego świata. Ono zaś ma jeszcze swoje niebiosa, w których dopiero mieszka Bóg, ale i one nie są wstanie objąć potęgi jego wsz...

Nowa Jerozolima

| z Perspektywy
Suknie ślubne w każdej kulturze są wyjątkowo uroczyste i odmienne od zwykłych ubrań. Dzięki temu panna młoda jest od razu rozpoznawalna jako osoba wchodząca w związek małżeński. Niektóre elementy stroju, jak np. welon w kulturze europejs...

Nowe niebo i nowa ziemia

| z Perspektywy
Olam ha-ba – czyli „przyszły świat” to jedno z ważnych pojęć wypracowanych przez judaizm i przejętych przez chrześcijaństwo. Bóg zobowiązuje człowieka do dobrego postępowania już teraz, ale jednocześnie obiecuje radykalną zmianę porządków na ...

Nadzieja dla złych sąsiadów

| z Perspektywy
Chrześcijanie oburzają się czasami, gdy słyszą, że ktoś, kto dzisiaj nie uwierzył w Jezusa, być może nawet nie wierzył w Boga i był złym człowiekiem, może otrzymać powtórną szansę nawrócenia się i wiecznego życia, na równi z tymi, k...

Piekło i śmierć w jeziorze ognia

| z Perspektywy
Umieranie i śmierć wydają się naturalnym elementem egzystencji żywych organizmów. Nauka twierdzi nawet, że umieranie w połączeniu z rozmnażaniem najbardziej dostosowanych osobników stanowi podstawę rozwoju gatunkowego. Śmierć powinna być zate...

Wielki biały tron

| z Perspektywy
Biel kojarzy się z czystością, świętością i światłem. W białe szaty ubrana była wizyjna armia dowodzona przez rycerza na białym koniu, pokonująca siły bestii i królów ziemi. Białe jak śnieg były włosy na głowie postaci „podobnej do Syna ...

Gog i Magog

| z Perspektywy
W historii ludzkości stoczono tysiące bitew, z których wiele miało przełomowy wpływ na dzieje świata. Pod Maratonem i Termopilami w V w. p.n.e. Grecy powstrzymali ekspansję Persji. Pod Tours w 732 r. n.e. Karol M...

Uwolnienie szatana

| z Perspektywy
Więźniowie po odbyciu kary nie zawsze cieszą się całkowitą swobodą. Jeśli zostali zwolnieni przedterminowo, znajdują się pod opieką kuratora, a przekroczenie warunków zwolnienia skutkuje powrotem do więzienia.

Pierwsze zmartwychwstanie

| z Perspektywy
W sensie matematycznym coś, co jest jedyne, jest również pierwsze. Jednak zwyczaj językowy każe domyślać się, że coś, co jest nazwane pierwszym, nie jest jedyne.

I zasiedli na tronach

| z Perspektywy
Z historii znane są liczne przykłady ludzi, którzy uzurpowali sobie prawo do sądzenia i panowania w imieniu Chrystusa. Jednak z obietnic biblijnych jasno wynika, że zasiadanie na tronie wraz z Chrystusem będzie poprzedzone cierpieni...
My Categories

© | ePatmos.pl