na Północ czyli o Bogu

Obietnica nowego napoju z winogron

| na Północ
Lecz powiadam wam: «Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego» (Ew. Mat. 26:29)

Obietnica dobrych rzeczy

| na Północ
I czy jest wśród was człowiek, który da synowi kamień, gdy ten prosi o chleb? A gdy prosi o rybę, czy da mu węża? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, kt...

Obietnica wieczności

| na Północ
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (Jan 3:16)

Obietnica na czas niedoli

| na Północ
I będzie PAN ucieczką dla uciśnionego, schronieniem w czasie niedoli. I będą ufać tobie ci, którzy znają twoje imię, bo nie opuszczasz, PANIE, tych, którzy cię szukają. (Psalm 9:9,10)

Dobra obietnica dobra

| na Północ
A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. (Rzym. 8:28)

Obietnica władzy

| na Północ
Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami. (Obj. 2:26)

Antywojenna obietnica

| na Północ
A choćby i góry się poruszyły i pagórki się zachwiały, moje miłosierdzie nie odstąpi od ciebie, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi PAN, który lituje się nad tobą. (Izaj. 54:10)

Obietnica na wprost

| na Północ
Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki. (Przyp. 3:5-6)

Obietnica wyzwolenia

| na Północ
Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. (Ew. Jana 8:36)

Słoneczna obietnica

| na Północ
A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. (Mal. 4:2)

Obietnica na kamyku

| na Północ
Temu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej i dam mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje. (Obj. 2:17)

Obietnica nowych sił

| na Północ
Ale ci, którzy oczekują PANA, nabiorą nowych sił; wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. (Izaj. 40:31)

Obietnica pokoju

| na Północ
Człowieka polegającego na tobie zachowujesz w doskonałym pokoju, bo tobie ufa. (Izaj. 26:3)

Obietnica zbawienia

| na Północ
 Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. (Rzym. 10:9)

Między Szawuot a Pięćdziesiątnicą

| na Północ
Nazwa Szawuot, po hebrajsku „tygodnie”, odnosi się do siedmiu tygodni, jakie należało naliczyć od pierwszego dnia po świątecznym Szabacie paschalnym, 16 nisan, do Święta Żniw, przypadającego nazajutrz po siódmym tygodniu, czyli w dzień pięćdziesią...
My Categories

© | ePatmos.pl