2021-06-11

Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, i we wszystkim działał tak, jak jego ojciec Ozjasz, nie wtargnął jednak, jak on do świątyni Pańskiej. Ale lud nadal był zepsuty. On to wybudował Bramę Górną świątyni Pańskiej i przeprowadził wiele prac przy murach Ofelu. Budował też miasta w górach judzkich, a w lasach wzniósł zamki i wieże. On to walczył z królem Ammonitów i zwyciężył go. W roku tym dali mu Ammonici sto talentów srebra, dziesięć tysięcy kor pszenicy i dziesięć tysięcy kor jęczmienia. Podobnie płacili mu Ammonici także i w drugim, i w trzecim roku. Jotam wzrósł w potęgę, ponieważ utwierdził swoje drogi przed Panem, Bogiem swoim. - 2 Kron. 27:2-6:

  Spacery z Janem:
H. Nadzieja dla złych sąsiadów
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:
Poznawanie przestrzeni
- Ela Dziewońska -
  na Południe:
Nie pozwalaj, żeby cię nazywano mistrzem
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (9 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

© | ePatmos.pl