2021-05-07

Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». - Ew. Jana 10:2-5

  Spacery z Janem:

167. Gog i Magog
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Uniż się jak dziecko
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Trudne pytania
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (10 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

© | ePatmos.pl