na Zachód czyli umysłem

„Cała prawda” o Qumran

| na Zachód
Powszechnie uważa się, że Qumran było osadą jakiejś żydowskiej społeczności religijnej, a znalezione tam zwoje stanowią produkt pisarskiej i edycyjnej działalności prowadzonej w tamtejszym swego rodzaju „klasztorze”. Są też jednak inne opinie...

Odpowiedzi na 10 pytań dotyczących zwojów znad Morza Martwego (5/5)

| na Zachód
Sanktuarium Księgi, zbudowane w 1965 r. jako część Muzeum Izraela w Jerozolimie, powstało, aby pomieścić siedem oryginalnych zwojów znad Morza Martwego. Obecnie można tam zobaczyć wiele zwojów, a także znalezionych wraz z nimi artefaktów.

Odpowiedzi na 10 pytań dotyczących zwojów znad Morza Martwego (4/5)

| na Zachód
W ciągu dziewięciu lat od odkrycia pierwszej jaskini archeolodzy odkryli podobne artefakty w kolejnych dziesięciu jaskiniach nad Morzem Martwym. Dalsze wykopaliska doprowadziły do odnalezienia dokumentów także w jaskiniach poza obszarem Qumran, a konkretnie...

Odpowiedzi na 10 pytań dotyczących zwojów znad Morza Martwego (3/5)

| na Zachód
Ze względu na ilość szczegółów zawartych w każdym manuskrypcie zwoje dostarczają informacji o wydarzeniach historycznych za pośrednictwem oryginalnych źródeł, do których uczeni nie mieli wcześniej dostępu.

Odpowiedzi na 10 pytań dotyczących zwojów znad Morza Martwego (2/5)

| na Zachód
Wielu badaczy uważa, że to właśnie Esseńczycy są główną wspólnotą odpowiedzialną za powstanie zwojów znad Morza Martwego. Odkrycie zwojów umożliwiło unikalny, bezprecedensowy wgląd w życie tej grupy Żydów.

Odpowiedzi na 10 pytań dotyczących zwojów znad Morza Martwego (1/5)

| na Zachód
Jako jedne z najważniejszych znalezisk archeologicznych na świecie, zwoje znad Morza Martwego zapewniły niezrównane spojrzenie na przeszłość Izraela. Jednak pomimo ich znaczenia, rzadko wspomina się o nich poza środowiskiem akademickim i badawczym. Czy...

Trzy trasy pielgrzymek z Galilei do Jerozolimy (2/2)

| na Zachód
Droga Patriarchów lub Ścieżka Patriarchów (hebr. Derech haʾAvot – dosł. Droga Ojców) to starożytna trasa północ-południe przecinająca Ziemię Izraela. Nazwa ta jest używana przez biblistów ze względu na wzmianki w historiach biblijnych, że była ona częs...

Trzy trasy pielgrzymek z Galilei do Jerozolimy (1/2)

| na Zachód
Trasy pielgrzymek Jezusa w Ewangeliach są ważnym świadectwem starożytnych podróży żydowskich podczas trzech świąt pielgrzymich: Święta Przaśników, Święta Tygodni i Święta Namiotów (2 Mojż. 23:14-17; 5 Mojż. 16:16).

Sprawa pomijanych tekstów mesjańskich

| na Zachód
Coraz więcej izraelskich pracowników akademickich i naukowców zdaje się uznawać, że pewne określone fragmenty mesjańskie są celowo pomijane w szabatowych czytaniach w synagogach. Znikły one z kanonu czytań tygodniowych ze względu na...

500. rocznica Reformacji

| na Zachód
W 1521 roku Luter zostaje wezwany na Sejm Rzeszy. Cała jego podróż do Wormacji przypomina triumfalny pochód. Wszędzie towarzyszą mu wiwaty. Przybywa do miasta 16 kwietnia 1521 roku. Wieczorem następnego dnia po raz pierwszy staje przed „cesarzem i rzeszą". ...

Nie tylko Maria

| na Zachód
Z wymienionych w 1 rozdziale Ewangelii wg świętego Mateusza kobiet najprzedniejsze miejsce należy się Marii, matce Zbawiciela świata – co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Poczesne miejsce przyznamy także Rut, niezwykłej, a szlachetnej Moab...

Pieśń Izajasza o winnicy (cz. 4/4)

| na Zachód
Umiejscowienie prasy w winnicy – tak jak uczynił to właściciel u Izajasza – oznaczało, że winobranie i produkcja wina mogły odbywać się jednocześnie, przez co maksymalnie wykorzystywało się siłę roboczą, ograniczając zarazem transport winogron. Skórki dojrz...

Pieśń Izajasza o winnicy (cz. 3/4)

| na Zachód
Izajaszowy właściciel winnicy buduje w niej wieżę oraz prasę. Przed posadzeniem roślin nie było potrzeby takich instalacji; właściciel miał całe cztery lata na ich przygotowanie, bo dopiero wtedy pojawiały się plony. Zatem lista zadań wymieniona przez ...

Pieśń Izajasza o winnicy (cz. 2/4)

| na Zachód
Przez cały rok spulchniano ziemię i usuwano chwasty za pomocą motyki. Czasownik „kopać motyką”, adar, pojawia się w niniejszym rozdziale w wersecie 6, gdzie Bóg odmawia opieki nad swoją winnicą, pozwalając, by nie przynosiła owoców. Ten czaso...

Pieśń Izajasza o winnicy (cz. 1/4)

| na Zachód
Liczne biblijne odniesienia do winnic nie powinny być zaskoczeniem w świetle tego, jak ważna była winorośl w trzyczęściowej gospodarce starożytnego Izraela. Wraz z hodowlą zwierząt i uprawą zbóż uprawa winorośli i drzew stanowiła cz...
My Categories

© | ePatmos.pl