na Południe czyli o człowieku

Czas opowieści

| na Południe
To jedna z tysięcy opowieści. Poproszono mnie o anonimowość i rozumiem, bo ludzkie losy schowane w te dostawcze samochody, też zasługują na „nazwanie”, a wszystkiego nie da się ocalić od zapomnienia.  Pozostaną cyfry, statystyki, ale warto pamiętać o t...

Pokutuj

| na Południe
Zarówno Jan Chrzciciel, jak i Jezus rozpoczynali swoje misje od wezwania do pokuty w związku ze zbliżaniem się królestwa niebieskiego. Pokuta to stan umysłu i uczuć. Greckie słowo metanoia oznacza poczucie winy, skruchę i chęć zmiany pos...

Uświęcaj się w prawdzie

| na Południe
Uświęcenie to proces osiągania świętości. Uświęcenie się za kogoś, jak mówi o sobie Jezus, oznacza prawdopodobnie zaoferowanie posiadanej świętości w celu uświęcenia innych. Ofiara życia i śmierci Jezusa była święta zarówno w znaczeniu j...

Oddawaj życie za przyjaciół

| na Południe
Miłość może być jednostronna, ślepa, niedojrzała. Przyjaźń to miłość wzajemna, oddzielona od zmysłowości, dojrzała, mądra i doświadczona. Przyjacielem można nazwać jedynie kogoś, z kim spędziło się sporo czasu i przeżyło coś ważnego. Na przyj...

Proś Ojca w imię Jezusa

| na Południe
Obietnica Jezusa, że spełni On prośby kierowane do Boga w Jego imieniu, wydaje się zawierać pewien ukryty warunek – zgodność z Jego nauką i przykładem życia. Zwieńczenie prośby formułą „w imieniu Jezusa” wymaga od proszącego przekonania,...

Pozwól Jezusowi, by umył twe nogi

| na Południe
Człowiek czuje się przeważnie skrępowany, gdy ktoś wykonuje przy nim czynności higieniczne przynależące do sfery osobistej. Każdy woli być samodzielny. Jest to element godności i wolności. Gdy niepełnosprawność lub niedołęstwo skazuje kogoś na zewnętrz...

Uwierz, a będziesz oglądał chwałę Bożą

| na Południe
Wokół nas istnieje niewidzialny świat. Słoń wyczuwa infradźwięki niesłyszalne dla człowieka. Pies słyszy wysokie tony i ogólnie ma wrażliwszy słuch i węch. Oko potrafi przetworzyć wąskie pasmo fal elektromagnetycznych, ale inne częstotliwości są d...

Nie uznawaj rozbójników za pasterzy

| na Południe
Dla obecnych naśladowców Jezusa sprawa powinna być prosta. Pasterzem jest Jezus i poza Nim nie ma autorytetów, które zasługiwałyby na podobne uznanie. Dzisiaj chrześcijanin nie musi wybierać między faryzeuszami a Jezusem. Tylko On wszedł drzwiami ...

Nie rzucaj kamieniem

| na Południe
Jeśli oburza cię czasem czyjś grzech, jeśli świerzbią cię ręce, by rzucać kamieniami, pomyśl o własnych winach. Oburzenie może być słuszne, ale występowanie w roli kata – nie. Lepiej wykorzystaj te zapędy do obrachunku własnego sumienia.

Jedz żywy chleb, który zstąpił z nieba

| na Południe
Jezus jest żywym chlebem – żywą istotą, która ma życie w sobie (Jan 5:26) i może tego życia udzielać innym. Niestety wśród chrześcijan popularniejszy jest kult „martwego” Jezusa. Ze szlachetnych intencji uczczenia śmierci Jezusa, która tak wiele z...

Wierz temu, który posłał Jezusa

| na Południe
Wezwanie do sądu to nic przyjemnego. Może ono oznaczać, że popełniliśmy jakieś wykroczenie. Czasem sami szukamy w sądzie sprawiedliwości. Wolelibyśmy jednak nigdy nie musieć korzystać z usług tej instytucji. Sąd Boży postrzegany jest nieco inaczej – jako sw...

Pij wodę, którą daje Jezus

| na Południe
Kobieta z Samarii zrozumiała tę wypowiedź nieznajomego wędrowca dosłownie, dlatego zapewne z uśmiechem stwierdziła: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. W tamtych czasach czerpanie i noszenie wody...

Idź i zobacz, gdzie mieszka Jezus

| na Południe
Nie wiemy, gdzie w tamtym czasie mieszkał Jezus. Czy zaprosił pierwszych uczniów do swojego rodzinnego domu w Nazarecie, czy miał inną siedzibę? A może spędzał noce pod gołym niebem... Innym razem powiedział, że Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy (Ma...

Czuwaj, modląc się w każdym czasie, abyś był godny

| na Południe
O czujności i modlitwie pouczał Jezus swych uczniów po wielokroć. Jego misja była krótka. Dobiegała właśnie końca. Zdawał On sobie sprawę, że Jego śmierć będzie dramatycznym przeżyciem dla tej garstki, która przy Nim wytrwała. Zostawiał im piękną naukę, rec...

Z Judei uciekaj w góry

| na Południe
Pouczenie to w dosłownym wymiarze ważne było w czasie wojny żydowskiej z lat 66‑73 n.e. Wielu ówczesnych Żydów pokładało ufność w potrójnych, grubych i wysokich murach Jerozolimy. Ludzie ze wsi chronili się za nimi, wierząc dod...
My Categories

© | ePatmos.pl