na Południe czyli o człowieku

Pij wodę, którą daje Jezus

| na Południe
Kobieta z Samarii zrozumiała tę wypowiedź nieznajomego wędrowca dosłownie, dlatego zapewne z uśmiechem stwierdziła: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. W tamtych czasach czerpanie i noszenie wody...

Idź i zobacz, gdzie mieszka Jezus

| na Południe
Nie wiemy, gdzie w tamtym czasie mieszkał Jezus. Czy zaprosił pierwszych uczniów do swojego rodzinnego domu w Nazarecie, czy miał inną siedzibę? A może spędzał noce pod gołym niebem... Innym razem powiedział, że Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy (Ma...

Czuwaj, modląc się w każdym czasie, abyś był godny

| na Południe
O czujności i modlitwie pouczał Jezus swych uczniów po wielokroć. Jego misja była krótka. Dobiegała właśnie końca. Zdawał On sobie sprawę, że Jego śmierć będzie dramatycznym przeżyciem dla tej garstki, która przy Nim wytrwała. Zostawiał im piękną naukę, rec...

Z Judei uciekaj w góry

| na Południe
Pouczenie to w dosłownym wymiarze ważne było w czasie wojny żydowskiej z lat 66‑73 n.e. Wielu ówczesnych Żydów pokładało ufność w potrójnych, grubych i wysokich murach Jerozolimy. Ludzie ze wsi chronili się za nimi, wierząc dod...

Uważaj się za nieużytecznego sługę

| na Południe
Przykazanie to nie jest łatwe do objaśnienia i zastosowania. Człowiek w należyty sposób wykonujący swoje obowiązki naturalnie czuje się pożyteczny i uważa, że zasługuje na wynagrodzenie, a nawet pochwałę. Czasami oczekuje się dzisiaj od pracownika zaangażow...

Powiedz prześladowcy (Herodowi) o trzecim dniu

| na Południe
Zagadkowa wypowiedź Jezusa o trzech dniach zawiera polecenie, by wiadomość tę oznajmić Herodowi. Jacyś „dobrzy przyjaciele”, chcąc zapewne pozbyć się nauczyciela z Galilei, ostrzegają Go o złych zamiarach króla. Jezus przekazuje przez nich zwrotną wiadomość...

Nie zabiegaj o jedzenie na jutro

| na Południe
Zatroskanie o przyszłość znajduje często wyraz w zabieganiu oraz martwieniu się. Człowiekowi nadmiernie troszczącemu się o zabezpieczenie swej rodziny w doczesne dobra na przyszłość zazwyczaj brakuje czasu na to, by cieszyć się tym, co j...

Schowaj miecz

| na Południe
Historia z mieczem jest o tyle zastanawiająca, że według relacji Łukasza uczniowie, udając się do Getsemane, wspomnieli o mieczach (Łuk. 22:38), a Jezus jakby przyzwolił na ich zabranie. Czyżby więc godził się na posiadanie broni, tylko ...

Czyń dobro najmniejszym braciom Jezusa

| na Południe
Nawet wielkie sprawy podejmowane dla wielkich ludzi nie przychodzą z łatwością, choć energiczni przywódcy są czasem w stanie zmobilizować tłumy do dobrych działań. Kochanie bliskich też nie zawsze jest łatwe, ale często się to udaje. Jednak najtru...

Nie wierz pogłoskom o cielesnym powrocie Jezusa

| na Południe
Jedno z pytań zadanych Jezusowi przez uczniów na Górze Oliwnej (Mat. 24:3) dotyczyło Jego powrotu: Jaki będzie znak twego przyjścia? W odpowiedzi Mistrz opisuje swoją parousię (gr. obecność, przybycie, wizyta) przy użyciu dwóch porównań: do błyska...

Nie pozwalaj, żeby cię nazywano mistrzem

| na Południe
Pragnienie wyróżniania się rozmaitymi tytułami, szatami, miejscami czy urzędami często ma swoje źródło w ambicjach i poczuciu własnej wartości niektórych uzdolnionych nauczycieli i przywódców. Domagają się oni dla siebie dodatkowego uznania z...

Miłuj Boga z całego serca

| na Południe
W swym nauczaniu Jezus podkreślał już konieczność przestrzegania nawet najmniejszych przykazań Bożych. Tym razem zaś przytacza przykazanie największe - o miłowaniu Boga. Nie pochodzi ono wprost z dekalogu, jednak nawiązuje do pierwszego ...

Nie wątp

| na Południe
Greckie słowo diakrino (tu: „zwątpicie”) oznacza właściwie ‘rozstrzygać, rozsądzać’, czyli wybierać między różnymi możliwościami. Jezus, ganiąc zwątpienie Piotra chodzącego po wodzie, używa słowa distadzo ‘wahać się’ (Mat. 14:31). Grecy mieli jeszcze słowo ...

Nie staraj się być bogaty

| na Południe
Bogactwo przytrafia się niektórym ludziom. Jedni coś odziedziczą po pracowitych i sprytnych rodzicach. Inni wymyślą ciekawą usługę lub pożyteczny produkt i zanim się zorientują, już wszyscy chcą mieć ich wynalazek, a cyferki na koncie same ro...

Przestrzegaj przykazań

| na Południe
W swym programowym kazaniu na górze Jezus opowiedział się za wypełnianiem nawet najmniejszych przykazań Tory. W rozmowie z bogatym młodzieńcem wymienia zaś przykładowe „wielkie” przykazania, których należy przestrzegać, by otrzymać wieczne ży...
My Categories

© | ePatmos.pl