2021-06-25

Oba chóry dziękczynne stanęły przy domu Bożym, ja także i połowa zwierzchników ze mną; a kapłani: Eliakim, Maasejasz, Miniamin, Micheasz, Elioenaj, Zachariasz, Chananiasz byli z trąbami oraz Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Wtedy śpiewacy dali się słyszeć, a Jizrachiasz był [ich] kierownikiem. W owym dniu złożono znaczne ofiary; cieszyli się oni, gdyż Bóg dał im wielką radość; również żony i dzieci cieszyły się; a radość Jerozolimy słyszano z daleka. - Neh. 12:40-43

  Spacery z Janem:
171. Nowa Jerozolima
- Daniel Kaleta -
  na Południe:
Nie zabiegaj o jedzenie na jutro
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:
Przegląd prasy (8 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

© | ePatmos.pl