2021-06-25

Mówił także do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: "Deszcze idzie". I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: "Będzie upał". I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? - Łuk. 12:54-57

  Spacery z Janem:
170. Nowe niebo i nowa ziemia
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:
Lato czeka...
- Ela Dziewońska -
  na Południe:
Czyń dobro najmniejszym braciom Jezusa
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:
Przegląd prasy (10 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Małgorzata Magiera -

© | ePatmos.pl