2016-11-18

Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba, który mówił: Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. (Obj. 14:12,13)

  na Południe:

Tłuste
- Romek Kopak -
  na Zachód:

Jak unikać katastrof kosmicznych?
- Jan Dziewoński -
  góra Objawień:

Przykazania i wiara
- Daniel Kaleta -

© | ePatmos.pl