2016-12-09

Oto ogłaszam wam tajemnicę: Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, aby się przyodziało w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. (1 Kor. 15:51-54)

  na Północ:

Czy wszyscy będziemy przemienieni?
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Stara czy nowa szata?
- Ela Dziewońska -
  góra Objawień:

Błogosławiona zapałka
- Daniel Kaleta -

© | ePatmos.pl