2020-05-08

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma». - Ew. Łuk. 8:16-18

  Spacery z Janem:

137. Trzęsienie ziemi
- Daniel Kaleta -
  Warto zobaczyć:

U ortodoksów jeszcze raz
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (8 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -   - Krzysztof Chrobak -

© | ePatmos.pl