2017-04-07

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście3. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości i prawdy. (1 Kor. 5:6-8)

  na Północ:

Przaśniki szczerości i prawdy
- Daniel Kaleta -
  na Południe:

Polemika (3) - list otwarty
- Stanisław Kubic -
  na Wschód:

„Kromka chleba”
- Romek Kopak -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (5 notatek)
- Kasia Śmiałkowska -

© | ePatmos.pl