2017-06-30

Rzekł do mnie: Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów. Już dom Izraela ani oni, ani ich królowie nie będą kalać mego świętego imienia swymi wiarołomstwami ani zwłokami swych królów, ani też kultem wyżyn, kładąc swój próg obok mego progu, a swój słup obok mego słupa, tak że jedynie ściana była pomiędzy Mną a nimi – i skalali święte imię moje wskutek obrzydliwości, których się dopuścili. Ja natomiast zniszczyłem ich w moim oburzeniu. – Ez. 43:7,8

  na Północ:

Czekający Chrystus (1)
- Stanisław Kubic -
  Spacery z Janem:

124. Krew jakby umarłego
- Daniel Kaleta -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (4 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -

© | ePatmos.pl