2020-02-28

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? - Łuk. 18:7,8

  Spacery z Janem:

128. Nasilanie plag
- Daniel Kaleta -

© | ePatmos.pl