2020-03-06

Dlatego nazwano dni owe Purim stosownie do nazwy Pur. Również na podstawie wszystkich słów tego listu i na podstawie tego, co przeżyli i co ich dotknęło, Żydzi postanowili i wzięli na siebie i na potomstwo swoje, i na wszystkich przyłączających się do nich, obowiązek nieprzemijający obchodzenia owych dni, stosownie do pisma i stosownie do czasu - z roku na rok. A iż te dni będą pamiętne i sławne od wieku do wieku, od rodzaju do rodzaju w każdej krainie, i w każdem mieście. Nadto, że te dni Purym nie zaginą z pośrodku Żydów, a pamiątka ich nie ustanie u potomstwa ich. - Est. 9:26-28

  Spacery z Janem:

129. Ciemność
- Daniel Kaleta -
  na Wschód:

Dwie siostry
- Ela Dziewońska -
  na Zachód:

Święto przebierańców
- Daniel Kaleta -

© | ePatmos.pl