2020-11-13

Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami. - Hebr. 13:14-16

  Spacery z Janem:

156. Alleluja
- Daniel Kaleta -
  na Północ:

Warianty tekstowe N.Testamentu (4)
- Beniamin Pogoda -
  na Wschód:

Taki dom
- Ela Dziewońska -
  Szabat Szalom | Prasówka:

Przegląd prasy (4 notatki)
- Kasia Śmiałkowska -

© | ePatmos.pl